เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) รับรางวัลระดับนานาชาติจากเวที “The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2022” (ACES) สาขา Industry Champions of the Year จาก MORS Group ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรธุรกิจและบุคคลในเอเชียที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ โดดเด่นในด้านการให้บริการ และประสบความสำเร็จในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมทั่วเอเชีย

ณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group Co., Ltd) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ซีอาร์จี มุ่งมั่นที่การให้บริการอาหารอร่อยและมีคุณภาพ พร้อมประสบการณ์ที่น่าจดจำแก่ลูกค้า โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั่วโลกที่ต่างต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบยาวนานต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่สร้างความกดดันและเป็นตัวเร่งให้ต้องปรับตัว ความท้าทายดังกล่าวนี้ ทำให้ ซีอาร์จี ต้องปรับกลยุทธ์และแผนงานต่าง ๆ เพื่อเร่งสร้างธุรกิจให้กลับคืนมาให้มากที่สุด” 

ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปพร้อมกับการเร่งขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายใหม่ ๆ ทั้งในช่องทางเดลิเวอรี่ และออนไลน์, นำระบบ POS มาเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้า สร้างอีโคซิสเทมให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง เพื่อต่อยอดการขยายร้านอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า และการให้บริการเดลิเวอรี่ 

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าสร้างสรรค์และนำเสนอแบรนด์ร้านอาหารแนวใหม่และธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ประกอบการร้านอาหารเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพมาขยายธุรกิจ โดยใช้จุดแข็งทั้ง 2 ฝ่ายสร้างการเติบโตไปด้วยกัน หรือเกิด Win-Win strategy และด้านการเปิดตัวแบรนด์ที่เป็น Virtual Brand รับยุคนิวนอร์มอล ขณะเดียวกัน ก็พัฒนาโมเดลใหม่ ๆ อาทิ Mobile Box Model ในสถานีบริการน้ำมัน และมินิคีย์ออส (Mini Kiosk) ต่อจากโมเดลร้านเดลโก้ (Delco) เพื่อการขยายสาขาที่คล่องตัว เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในสถานที่และแหล่งชุมชนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าขยายโมเดล ไฮบริด คลาวด์ คิทเช่น (Hybrid Cloud Kitchen) และ คลาวด์ คิทเช่น (Cloud Kitchen) รองรับการบริการในรูปแบบเดลิเวอรี่  เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด โดยมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด 

ทั้งหมดนี้ เราดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแล “พนักงาน” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับองค์กร เราจึงต้องทำให้พนักงาน “อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข” และ “เติบโตไปด้วยกัน” ด้วยการให้ความสำคัญกับการให้คุณค่ากับพนักงาน การสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม และให้โอกาสคนที่หลากหลาย พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารบุคลากร โดยนำระบบ Smart Learning มาช่วย Upskill และ Reskill ให้พนักงานมีทักษะ และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร รวมถึงการวัดผลความสำเร็จในการดูแลพนักงานด้วย Engagement Survey อย่างเป็นระบบ เพื่อสำรวจความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรแบบรายปี อีกทั้งยังพัฒนา Line@NooYim ระบบการรับสมัครงานออนไลน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลองค์กรจ้างงานคนพิการดีเยี่ยม 7 ปีซ้อน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัล HR Innovation Award เป็นต้น

“รางวัล ACES อันทรงเกียรติ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของ ซีอาร์จี ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคม บนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ซึ่งรางวัลดังกล่าว จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อนำพาองค์กรของเราให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป” คุณณัฐกล่าวในตอนท้าย อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน