ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการด้านโทรทัศน์ดิจิตอล นำเสนอกรณีศึกษาด้านนโยบายและการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงจากประเทศต่างๆ  ในงานสัมมนา ทีวีดิจิตอล ผู้บริโภคในประเด็นถอดบทเรียนและประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิตอลจากนานาชาติได้อะไร” ว่า
จากการศึกษาไม่พบประเทศใดในโลกที่มอบหมายงานเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลไว้ที่หน่วยงานกำกับดูแลเพียงหน่วยงานเดียว เหมือนกับประเทศไทยที่มี กสทช. ดูแลงานดังกล่าวเป็นหลัก จึงเป็นภาระงานที่หนักมาก
ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักรมี Digital UK ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการทั้งที่เป็นช่องโทรทัศน์ต่างๆ และผู้ให้บริการโครงข่าย ทำงานในกรอบเวลา 7 ปี (2005-2012) เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด และมีอาสาสมัครมากกว่า 10,000 คน คอยช่วยเหลือและตอบคำถามผู้ชมในการเปลี่ยนผ่าน โดยครอบคลุม 26 ล้านครัวเรือน ใช้งบไปเพียง 150 ล้าน ประหยัดไปมากกว่า 30%

 

ยุทธศาสตร์ระดับชาติในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ ทีวีดิจิตอล

             ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ กล่าวว่า กรณีศึกษาในต่างประเทศ รัฐบาลหรือองค์กรที่รับผิดชอบสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบในการช่วยเหลือประชาชนได้ 2 ทางเลือก

1.การสนับสนุนและการบริการช่วยเหลือประชาชนเฉพาะกลุ่ม เช่น ในสหราชอาณาจักรตัดสินใจสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนเฉพาะกลุ่ม คือผู้พิการผู้ยากไร้ คนชราและผู้ด้อยโอกาสทางเทคโนโลยี  โครงการนี้จัดตั้งตามกฏหมาย  Digital Switchover (Disclosure of Information) Act 2007 ซึ่งกำหนดครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ทั้งสิ้น 7ล้านครัวเรือน กำหนดงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 603 ล้านปอนด์

โดยที่สถานีโทรทัศน์ BBC รับภารกิจตามข้อผูกพันทางด้านกฎหมายตรา พรบ.  ที่อ้างไว้ในเบื้องต้นมีภารกิจในการช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ให้บริการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมการใช้งานระหว่างช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่าน เป็นการบริการต่อเนื่องระยะเวลาประมาณ  6-12 เดือนต่อผู้ขอรับบริการที่มีสิทธิตามกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้พิการทางสายตาที่ลงทะเบียนไว้กับทางราชการ  และผู้ทุพลภาพที่มีชื่ออยู่ในรายนามผู้รับเงินสวัสดิการเลี้ยงชีพของรัฐ

2.การให้การสนับสนุนและการบริการช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค  โดยในสหรัฐอเมริกามีโครงการ “Digital TV Converter Box Coupon Program”  ดำเนินงานโดยหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์  ตามกฎหมาย Digital Television Transition and  Public Safety Act of  2005 เป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางที่ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการและแจกคูปองที่ใช้เป็นส่วนลด/สนับสนุนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลแก่ประชาชนสหรัฐทั่วประเทศไม่เกินครัวเรือนละ 2 ใบ มูลค่าคูปองละ 40 เหรียญ

ส่วนในออสเตรเลียมีโครงการช่วยเหลือประชาชนในยุคเปลี่ยนผ่านนี้ ในชื่อ HAS-House Hold Assistance Scheme โดยจัดให้มีการบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค และการให้ความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่พลเมืองออสเตรเลีย  ผู้สูงอายุ ทหารผ่านศึก ผู้พิการ โดยการให้บริการครอบคลุมถึง

1.กล่องรับสัญญาณดิจิตอลความคมชัดสูง

2.บริการการติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอล โดยภาคเอกชนที่ได้รับการจัดจ้างจาก             รัฐบาลและการสาธิตแนะวิธีใช้อุปกรณ์

3.รับประกันอุปกรณ์ 12 เดือน ตลอดจนให้การบริการและช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ให้ความเห็นว่า ประเทศอเมริกาที่เป็นประเทศมหาอำนาจใช้เวลาเปลี่ยนผ่านจากดิจิตอลสู่อนาล็อกนานถึง 13ปี (สิ้นสุดเมื่อปี 2009) แต่เหตุผลที่ช้ามากอาจจะเป็นเพราะดิจิตอลในช่วงเวลานั้นยังเป็นเรื่องที่ใหม่  เป็นประเทศที่ใหญ่มาก จำนวนประชากรเยอะมาก และระบบเทคโนโลยีก็ยังไม่ดีมากเท่าปัจจุบัน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน