ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่เริ่มยิ้มออกของธุรกิจสายการบิน จากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศมากถึง 11.25 ล้านคน จากในปี 2564 มีนักท่องเที่ยวเพียง 428,000 คน

จากข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังพบว่าในปีที่ผ่านมา มีผู้โดยสารทั้งสิ้น 75.72 ล้านราย เพิ่มจาก 20.92 ล้านรายในปี 2564

การเติบโตของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น เป็นเหมือนแสงสว่างที่ทำให้รายได้ของสายการบินต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แม้ในปีที่ผ่านมาสายการบินจะมีรายได้ที่เติบโต แต่ก็ยังประสบกับความท้าทายในเรื่องภาวะขาดทุนจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้การขาดทุนกลับมาเป็นบวกในอนาคต

เรามาดูกันว่ากลุ่มธุรกิจสายการบินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีผลประกอบการอย่างไรอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน