ไทยติดอันดับประเทศมีครัวเรือนใช้มอเตอร์ไซค์มากสุดในโลก ปี 2023 ถึง 87% หรือ 15 ล้านครัวเรือน ทั้งติดประเทศเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์มากสุดในโลก 5,000 คน/ปี พบ 31 ธ.ค. 2532-2565 จดทะเบียนสะสม 22 ล้านคัน

WorldAtlas เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านภูมิศาสตร์, สังคมวิทยา, ประชากรศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ, การเมือง และการเดินทาง ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1994 เผยรายงาน 10 อันดับแรกประเทศที่มีครัวเรือนใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลก ปี 2023 ดังนี้

 

ครัวเรือนไทยติดประเทศ 

ใช้มอเตอร์ไซค์ มากสุดในโลก 

พบจดทะเบียนสะสม พุ่ง 22 ล้านคัน

ประเทศ % ครัวเรือนที่มีมอเตอร์ไซค์ใช้
1. ไทย 87%
2. เวียดนาม 86%
3. อินโดนีเซีย 85%
4. มาเลเซีย 83%
5. จีน 60%
6. อินเดีย 47%
7. ปากีสถาน 43%
8. ไนจีเรีย 35%
9. ฟิลิปปินส์ 32%
10. บราซิล 29%
* ไทยมียอดจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ อ้างอิงจากกรมการขนส่งทางบก สะสม 31 ธ.ค.2532-2565 อยู่ที่ 22,137,636 คัน  
ที่มา: WorldAtlas, February 2023

นอกจากนี้ WorldAtlas ยังเผยแพร่รายงานที่อ้างอิงข้อมูลมาจาก Pew Research Center หน่วยงานที่วิจัยและสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด สัญชาติสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้มอเตอร์ไซค์ของครัวเรือนไทย พบว่า ปัจจุบัน ไทยมีฐานครัวเรือนในประเทศอยู่ที่ 18 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนที่มีมอเตอร์ไซค์ใช้ ถึง 87% หรือ 15 ล้านครัวเรือน

ทั้ง ไทย ยังเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์สูงที่สุดในโลก เฉลี่ยปีละ 5,000 คนเลยทีเดียว

ขณะที่ยอดจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานยนต์สะสมในไทย อ้างอิงข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ในส่วนรายงานจำนวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2532-2565

พบว่าอยู่ที่ 22,137,636 คัน เป็นจำนวนที่มากที่สุดในบรรดารถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ นอกจากนั้น หากนับเฉพาะเซกเมนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV) ยังพบว่ามียอดจดทะเบียนปี 2565 พุ่งอยู่ที่ 7,302 คัน เติบโต 100% YoY

อ่านเรื่องประกอบ คนไทยหันมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พุ่ง 100% ปี 2565: https://wp.me/p7IvfP-1eDp

ขณะที่ 3 อันดับแรกประเทศที่มีครัวเรือนใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลก รองจาก ไทย พบว่าตกเป็นของ เวียดนาม (อันดับ 2) ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะหลักระดับต้น ๆ ของโลก จากฐานประชากรกว่า 90 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว 45 ล้านคัน และ 86% ของครัวเรือนในประเทศเวียดนามมีมอเตอร์ไซค์ใช้อย่างน้อย 1 คัน

อินโดนีเซีย (อันดับ 3) หนึ่งในประเทศที่มีเมืองหลวงอย่าง จาการ์ตา ติดเมืองที่มีการจราจรติดขัดที่สุดในโลก ส่งผลให้มอเตอร์ไซค์ถูกใช้เป็นยานพาหนะหลักบนท้องถนนในแต่ละวัน ในสัดส่วนถึง 15 ล้านคัน เทียบกับรถยนต์ 5 ล้านคัน บนการจราจรบนท้องถนนในแต่ละวัน

รวมมีประชากรเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ถึง 80 ล้านคัน และ 85% ของครัวเรือนในประเทศอินโดนีเซียมีมอเตอร์ไซค์ใช้อย่างน้อย 1 คัน

ส่วนมาเลเซีย (อันดับ 4) มีฐานประชากร 32 ล้านคน มีมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว 13 ล้านคัน และ 5.8 ล้านครัวเรือน มีมอเตอร์ไซค์ใช้อย่างน้อย 1 คัน จากฐานครัวเรือนที่ประมาณ 7 ล้านครัวเรือน

ขณะที่ภาพรวมทั่วโลกยังพบว่า มอเตอร์ไซค์จำนวน 58% ของที่มีอยู่ทั่วโลก กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคอื่น ๆ ของเอเชีย เช่น เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก เป็นต้น

อ่านรายงานฉบับเต็ม: WorldAtlasอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน