เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายกมลพันธ์  ลักษณา (ขวา) หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน และนางสาวกุลวรงค์  กิจธนโสภา (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ – การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมรับรางวัลจากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จำนวน รางวัล คือ รางวัล Best Issuer for Sustainable Finance Thailand ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวในประเทศไทย จากการที่ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินงานด้านการเงินที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษและของเสีย และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และรางวัล Best Blue Bond จากการออกตราสารหนี้สีฟ้า หรือ ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลและเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ณ โรงแรม Four Seasons ฮ่องกงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน