ส่วนแบ่งตลาดซุปไก่สกัด

ตลาดซุปไก่สกัดมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6-7%