ตามที่ Marketeeronline.co ได้เผยแพร่ข่าว “Lacoste VS Crocodile ใครเป็นใคร ทำไมโลโก้จระเข้เหมือนกัน แต่รายได้ห่างกันลิบลับ”  เมื่อ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมานั้น

ทาง Marketeeronline.co ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

โดย Crocodile International Pte.Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490 )ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการจำหน่ายเสื้อกล้ามและธุรกิจก็เติบโตเรื่อยมาจนปัจจุบันก็เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับสากล บริษัทได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า CROCODILE ที่ได้รับการจดทะเบียน เพื่อใช้กับธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ

ทั้งนี้ Crocodile International Pte.Ltd ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ Crocodile Garments ซึ่งเป็นบริษัทฮ่องกง ที่ Marketeeronline.co อ้างอิงและที่ปรากฏอยู่ในข่าวแต่อย่างใด

อีกทั้งไม่เป็นความจริงที่ว่า Lacoste ยื่นฟ้องคดีต่อ Crocodile International Pte.Ltd และ Crocodile International Pte.Ltd ยอมรับผิดต่อ Lacoste ในคดีดังกล่าว

ต่อความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องของข่าวดังกล่าว Marketeeronline.co ไม่ได้มีเจตนาอื่นใด นอกจากนำเสนอเรื่องราวอันน่าสนใจ แต่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดและไม่รอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล

ทาง Marketeeronline.co จึงขออภัย Crocodile International Pte.Ltd และผู้อ่านทุกท่านมา ณ ที่นี้ และได้ลบข่าวดังกล่าวออกไปแล้ว ในอนาคตทางกองบรรณาธิการจะระมัดระวังและเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูล ก่อนการเผยแพร่ข่าวต่อไป

Marketeeronline.co

 

 

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online