บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX โดย คุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ คว้ารางวัล Innovation Leadership Achievement Awards in Thailand จาก The Asian Banker วารสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หลังโชว์ผลงานยอดเยี่ยม ข้ามผ่านสถานการณ์ยากลำบากโควิด-19 และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า ยืนหยัดในการเป็นผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงินของไทย เพื่อเชื่อมโยงการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก

คุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ The Asian Banker ได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าวแก่ตนเอง และ NITMX นับเป็นรางวัลที่ยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งสมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก และคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ช่วยกันขับเคลื่อนภาระกิจ และนโยบายระดับชาติไปสู่การดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ที่มุ่งสู่ดิจิทัลร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ”

คุณวรรณา นพอาภรณ์ มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในแวดวงอุตสาหกรรมการชำระเงินและการธนาคาร และได้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ NITMX บริหารงานเป็นเวลากว่า 18 ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และสามารถขับเคลื่อนให้เติบโตก้าวหน้า และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการคิดค้นและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัลที่สำคัญของไทยอย่างระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) และยังมีการพัฒนาระบบ PromptPay Cross- Border QR Payment ให้รองรับธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกำลังพัฒนาเพื่อขยายการให้บริการไปที่ ฮ่องกง อินเดีย ลาว และยังมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างไทยและมาเลเซีย DoitNow ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงการชำระเงินในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity) นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ หรือ PromptBiz ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าให้เป็นดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทำธุรกรรมแบบเดิมที่ยังใช้เอกสารกระดาษ และยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

ในช่วงการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกธุรกิจ แต่นับเป็นโอกาสดีที่คนไทยมีช่องทาง “การชำระเงินดิจิทัล (Digital Payment)” เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักในการชำระเงิน ทำให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและใช้เงินสด ซึ่งส่งผลให้การชำระเงินดิจิทัลของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากข้อมูล Digital 2021 Global Overview Report ระบุว่าการทำธุรกรรมผ่าน mobile banking ของคนไทยในปี 2563 ครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดย NITMX เป็นผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการชำระเงินดิจิทัลอย่างระบบพร้อมเพย์ โดยได้มีการวางแผน เตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อทำให้ระบบมีความเสถียรและสามารถรองรับปริมาณการทำธุรกรรมจำนวนมหาศาลได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ NITMX ยังพัฒนาระบบ Digital SupplyChain Finance เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น ให้มีโอกาสช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของตนเองให้กลับมามีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัล Innovation Leadership Achievement Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงิน  Non-Bank รวมถึงกลุ่ม Fintech ที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งเป็นรางวัลประเภทระดับบุคคล (Individual Award) ที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับรางวัลจากหลักเกณฑ์ การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (Distinguished career) วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น (Vision and commitment) ผลงานการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ (Significant achievements) และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Ability to inspire and build a team around innovation) ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และนับเป็นหนึ่งในรางวัลที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดและตัดสินมอบรางวัลให้กับบุคคลที่มีความโดดเด่นที่สุดเท่านั้นในแต่ละประเทศ โดยในปี 2566 นี้ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทาง https://www.itmx.co.thติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online