ฟูจิฟิล์ม กับการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขายเต็มรูปแบบ ดูแลฐานลูกค้าในเขตภาคเหนือและภาคกลางรวม 20 จังหวัด

หากพูดถึงภาพรวมของธุรกิจเครื่องพิมพ์สำนักงานในประเทศไทย ปัจจุบันถือว่าผ่านช่วงมรสุมจากสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นที่เรียบร้อย ดังเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด หลังจากการกลับมาของภาคธุรกิจที่ส่งเสริมให้กำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัย จึงเห็นได้ว่าหลายองค์กรในภาคธุรกิจนี้ เริ่มมีการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างฐานให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับเทรนด์ของตลาด

วันนี้ Marketeer ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในการร่วมพูดคุยแบบ Exclusive กับทีมผู้บริหารระดับสูง ถึงทิศทางภาพรวมของธุรกิจเครื่องพิมพ์สำนักงาน และ ก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจกับการปรับกลยุทธ์การตลาดและการขาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายตลาดธุรกิจเครื่องพิมพ์สำนักงานให้ครอบคลุม ผ่านการร่วมมือกับ “บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด” พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายและการบริการอย่างเป็นทางการ

ก้าวสู่ยุคใหม่ด้วย Corporate Direction
“Committed to Transformation”
มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อเติบโตไปด้วยกัน    

มร. มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจเครื่องพิมพ์สำนักงานในไทยกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดี หลังจากที่ผู้คน สำนักงาน และธุรกิจกลับมาเปิดทำงานปกติ ซึ่งในส่วนของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เอง จากรายงานสรุปตัวเลข (ตามปีงบประมาณ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566) ยังคงบรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ค่อนข้างดี คือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถตอบโจทย์การบริการลูกค้าได้ รวมไปถึงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งลูกค้าได้ให้ความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน

“ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น อยู่ภายใต้แบรนด์ฟูจิฟิล์ม กรุ๊ป ซึ่งถือเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่อยู่มาอย่างยาวนาน และมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่การผลิตฟิล์มถ่ายภาพ และต่อยอดสู่ธุรกิจการพิมพ์ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือการแพทย์

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่ได้หยุดเพียงสินค้าเครื่องพิมพ์สำนักงาน แต่เรามองไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการทำงานสำนักงาน ทำให้เราคิดพัฒนาสินค้าอื่น ๆ ตามมาด้วย เช่น โซลูชั่นซอฟต์แวร์สำนักงาน ระบบการจัดการงานอัตโนมัติ ซึ่งช่วยพัฒนาการทำงานให้พนักงานและลดต้นทุนให้กับธุรกิจ

ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เราเข้าใจว่าลูกค้าไม่สามารถทำงานที่ออฟฟิศของเขาได้ ดังนั้นเราจึงพยายามจะเสนอโซลูชั่นซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทำงานจากนอกออฟฟิศแทน ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าทางเราปรับตัวไปกับสภาพแวดล้อมและบริบทสังคม”

สำหรับ FY2023 Corporate Direction “Committed to Transformation” หมายถึงความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อเติบโตไปด้วยกัน ด้วยแนวคิดที่ไม่หยุดอยู่กับที่ พร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทาย แต่ยังคงรักษาคุณค่าด้านความยั่งยืน เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในฐานะแบรนด์ที่เชื่อถือได้ระดับโลก

มร. มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ปรับกลยุทธ์ต่างจังหวัด ขยายตลาดผ่านพันธมิตร
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าให้กับลูกค้า

สำหรับหนึ่งในวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจที่สำคัญของ “ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” ในปีนี้ คือ การขยายพันธมิตรทางธุรกิจไปยังตลาดอื่น ๆ เพื่อครอบคลุมและเสริมความแข็งแกร่ง

ซึ่ง มร. มาซาอากิ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า

“ในส่วนของ การขยายพันธมิตรทางธุรกิจไปยังตลาดอื่น ๆ เพื่อครอบคลุมและเสริมความแข็งแกร่ง นั้น จากที่ได้กล่าวไปคือว่าตลาดเครื่องพิมพ์สำนักงานยังเติบโตได้ดี โดยในระยะยาว ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพการขายที่ครอบคลุมตลาดในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเราเชื่อว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในอนาคต

โดยเราจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำตลาดด้วยการคัดสรร และแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและบริการที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานของฟูจิฟิล์มฯ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราและยังคงช่วยเสริมการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่คือที่มาของการเดินหน้าแต่งตั้งตัวแทนการขายและบริการของเรา มาช่วยดูแลฐานลูกค้าที่ทำสัญญาบริการและสัญญาเช่ากับฟูจิฟิล์มฯ แทนเรา

ซึ่งเหตุผลหลักในการแต่งตั้งพันธมิตรของเราอย่าง  ‘บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด’ เป็นตัวแทนการขายและการบริการนั้น ก็เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง เอส.เค. โอเอฯ มีประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 30 ปี ในฐานะตัวแทนฯ ของเรา และจะรับผิดชอบดูแลฐานลูกค้าที่อยู่ภายใต้สัญญาบริการและสัญญาเช่าของฟูจิฟิล์มฯ ในเขตภาคเหนือและภาคกลางรวม 20 จังหวัด”

มร. มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรือใหญ่ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) ยังได้ตอกย้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรและลูกค้าว่า

“เราเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญในธุรกิจมามากกว่า 50 ปีนั่นหมายถึงเรามีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าของเราเป็นอย่างดี เรามีกระบวนการพัฒนาฝึกอบรมตัวแทนจำหน่ายให้มีศักยภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามมาตรฐานของฟูจิฟิล์มฯ เราได้ถ่ายทอดแนวคิดในการนำเสนอสินค้ากับลูกค้านั้นไม่ได้เพียงนำเสนอเรื่องการบริการเครื่องพิมพ์เท่านั้น แต่ยังนำเสนอว่า บริษัทเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นสำนักงาน (Office Solution Expert) โดยเรามีผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมสนับสนุนลูกค้าและช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับทั้งพนักงานและบริษัทนั้น ๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ทำให้เราเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างแน่นอน”

มาตรฐานของ “ฟูจิฟิล์มฯ” คือ Key of Success

สิ่งสำคัญที่ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ใส่ใจอย่างมาก คือการรักษามาตรฐานในการให้บริการ ดังนั้น การเลือกพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่ง คุณสุจริต จันทกูล General Manager; Corporate Planning บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Project Leader ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการนี้ว่า

“โดยหลักการ เริ่มแรกเราจะแต่งตั้งให้ Partner ของเราเป็นผู้ให้บริการหลังการขาย (Authorised Service Provider) ทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ของลูกค้าที่ทำสัญญาบริการและสัญญาเช่ากับฟูจิฟิล์มฯ  หลังจากที่ลูกค้าได้รับการบริการหลังจากขายจาก Partner ไปสักระยะหนึ่ง แล้วมีความต้องการจะซื้อหรือเช่าเครื่องพิมพ์สำนักงานเพิ่มเติม เราก็จะแต่งตั้ง Partner ของเราเป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorised Dealer) เพื่อขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกจากการบริการของ Partner ที่ครบวงจรทั้งการขายและการบริการ

มาตรฐานในการให้บริการของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้กับเรามาอย่างยาวนาน กลุ่มลูกค้าที่เราดูแลส่วนใหญ่เป็นระดับองค์กร มีความคาดหวังในเรื่องการบริการที่มากกว่าและพิเศษกว่า เพราะฉะนั้น Business Partner ที่เราจะส่งมอบลูกค้าของเราให้อยู่ในความดูแล ต้องผ่านการคัดสรร ทดสอบ และพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐานของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา

เราได้แต่งตั้ง เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการในกลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญาบริการและสัญญาเช่ากับฟูจิฟิล์มฯ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางรวม 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี และลพบุรี

โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้เริ่มให้บริการหลังการขาย จำนวนเครื่องทั้งหมดกว่า 8,000 เครื่อง ซึ่ง เอส.เค. โอเอฯ สามารถให้บริการด้วยคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการของฟูจิฟิล์มฯ (Fujifilm Standardize Service KPI) ในระดับยอดเยี่ยม และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาฟูจิฟิล์มฯ จึงได้ดำเนินการในแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ให้บริการในส่วนของการขายในลูกค้ากลุ่มนี้ ควบคู่ไปกับงานบริการหลังการขาย

นอกจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในธุรกิจครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือมายาวนานกว่า 30 ปี ของ เอส.เค. โอเอ แล้วนั้น อีกเหตุผลสำคัญที่เราเลือก เอส.เค. โอเอฯ เป็น Business Partner คือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่มีแนวคิดและทิศทางสอดคล้องกันกับ Direction ของ ฟูจิฟิล์มฯ ในการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการด้วยคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า”

(ซ้าย) สุจริต จันทกูล General Manager; Corporate Planning (กลาง) ณัฐการ ปทุมวรเศรษฐ์ Director; Major and Channel Sales (ขวา) จิณห์สิภา เธียรเจริญชัย General Manager; Channel Business Multifunction บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

“From Direct to In-Direct” กลยุทธ์ใหม่การตลาดและการขาย เพิ่มศักยภาพครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ

“เรื่องของการขาย เรามองว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดการที่จะ Cover ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยพาร์ตเนอร์ที่ชำนาญในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งมากกว่าการขายเรายังทำให้พาร์ตเนอร์ของเรามีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ให้รู้สึกว่าการให้บริการยังคงมีคุณภาพและศักยภาพมาตรฐานเดียวกับเรา”

จุดที่น่าสนใจของ “ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้ารับตลาดที่เติบโตนั้น คือการปรับกลยุทธ์การตลาดและการขายในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างครอบคลุมตลาดให้แข็งแกร่งมากขึ้น

โดย คุณณัฐการ ปทุมวรเศรษฐ์ Director; Major and Channel Sales บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงรูปแบบการขยายตลาดรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ว่า

“เดิมเรา Cover ตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยรูปแบบ Business Model ทั้ง Direct และ In-Direct มีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจน โดยส่วน Direct เป็นกลุ่มลูกค้าระดับองค์กร (Corporate) ขนาดกลางถึงใหญ่

ในขณะที่ In-Direct กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นตลาดราชการ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดกลาง โดยทำตลาดผ่านผู้จัดจำหน่ายของเรา คือ บริษัท เคไอ ดิจิตอล จำกัด (Authorised Distributor)

เอส.เค. โอเอฯ จะเข้ามาดูแลกลุ่มลูกค้าส่วนที่เคย Cover by Direct Business Model กล่าวคือ ลูกค้าที่ทำสัญญาบริการหรือสัญญาเช่าโดยตรงกับฟูจิฟิล์มฯ โดยนอกจากเราจะคาดหวังยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิมของเราแล้ว ในการร่วมมือกันครั้งนี้เรายังคาดหวังการเติบโตและยอดขายจากกลุ่มตลาดราชการ ซึ่งเอส.เค. โอเอฯ ถือเป็นผู้นำตลาดราชการในพื้นที่นี้มาอย่างยาวนานด้วยเช่นกัน

สำหรับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางรวม 20 จังหวัด ที่ไม่ได้ทำสัญญาบริการหรือสัญญาเช่ากับฟูจิฟิล์ม บริษัทฯ ยังคงทำการตลาดผ่านผู้จัดจำหน่ายของเรา คือ บริษัท เคไอ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งจะทำการตลาดและการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายในเครือข่ายเหมือนเดิม

ดังนั้น การเลือกขยายศักยภาพทางการตลาด ด้วย Business Partner ที่มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ และพร้อมที่จะตอบสนองด้วยเงื่อนไขทั้งการขายและการบริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเข้ากับความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกลยุทธ์ที่เรามั่นใจว่าจะสามารถร่วมเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับพันธมิตรและลูกค้าของเรา”

พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับพันธมิตรและลูกค้าทุกท่าน
สู่การเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ “ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” ที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าได้อย่างชัดเจน คือ การพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถเชิงปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของการขายและบริการให้กับพันธมิตรทุกท่าน เพื่อยกระดับการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าองค์กรทุกราย รวมไปถึงการส่งผลให้บริษัทมีตัวเลขการเติบโตที่ดีอีกด้วย

โดย คุณจิณห์สิภา เธียรเจริญชัย General Manager; Channel Business Multifunction บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“ประสบการณ์มากกว่า 50 ปีของบริษัทฯ ในการทำการตลาดด้วยพนักงานขาย Direct Sales บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กร (Corporate) จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้เรามีความแข็งแกร่งในธุรกิจนี้ เคล็ดลับในการทำธุรกิจ แนวทางการบริหารการขาย การสร้างทีมงานขาย การเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ การเปลี่ยนจากการขายเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสำเร็จของทีมงาน ฟูจิฟิล์มฯ ที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ความสำเร็จเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายของเรา ซึ่งถือเป็นความแตกต่างและเป็นจุดแข็งของบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เป็นคู่ค้าของคุณอย่างแท้จริง

ในขณะที่ลูกค้าบริษัททั่วไปที่เลือกใช้ แบรนด์ฟูจิฟิล์ม จะได้รับประโยชน์ที่มากกว่าเดิม เช่น มีโปรโมชั่นที่มากขึ้น มีความหลากหลายในการทำสัญญา มีการบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ คุณภาพการขายและการบริการของพาร์ตเนอร์มีมาตรฐานเดียวกันกับ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ที่สำนักงานใหญ่

วันนี้ บริษัทฯ ได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำทางธุรกิจ Multifunction Device ได้อย่างแท้จริง เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้คู่ค้าของเราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน”

มร. มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานบริษัทฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สมศักดิ์ แข็งธัญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด จับมือ ร่วมลงนามแต่งตั้งเป็น ตัวแทนจำหน่ายและบริการของ “ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น”

“เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์” การบริการที่เหนือระดับ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนในการให้บริการหลังการขาย (Authorised Service Provider) และเป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorised Dealer) เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพการบริการตามมาตรฐานของฟูจิฟิล์มฯ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญาบริการและสัญญาเช่ากับฟูจิฟิล์มฯ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง รวมทั้งหมด 20 จังหวัด

ซึ่งทีมผู้บริหารฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น กล่าวว่า เหตุผลที่ไว้วางใจ เอส.เค. โอเอฯ นั้นคือการตอบโจทย์ทั้งในแง่ของประสบการณ์และความชำนาญของในพื้นที่มากว่า 30 ปี บวกกับทีมบริการหลังการขายที่มีศักยภาพระดับสูง ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐานที่สามารถดูแลลูกค้าของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการช่วยขยายตลาดไปสู่พื้นที่ใหม่ ๆ สร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้าง Market share ให้มากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

สมศักดิ์ แข็งธัญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด

ขณะที่ คุณสมศักดิ์ แข็งธัญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้กล่าวว่า เอส.เค. โอเอฯ เป็นผู้นำด้านเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานแบบครบวงจรในเขต 20 จังหวัดทั่วภาคเหนือ-ภาคกลางมาอย่างยาวนานด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ชั้นนำ พร้อมด้วยศูนย์บริการและการบริการโดยทีมช่างคุณภาพที่พร้อมบริการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งความร่วมมือกับ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเชื่อมต่อมาตรฐานการบริการและนวัตกรรมระดับสูงของทั้งสององค์กรเข้าด้วยกัน

“ความร่วมมือกับ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเรา โดยเฉพาะการได้นำโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของฟูจิฟิล์มฯ มาช่วยเติมเต็มการให้บริการให้กับลูกค้า และเชื่อมต่อกับจุดแข็งของเราคือ ความชำนาญในกลุ่มลูกค้าภาคราชการ ที่เราดูแลมา 30 กว่าปี ครอบคลุมสินค้าในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่

ซึ่งการอำนวยความสะดวกในหน่วยงานที่แตกต่างกันนั้น สิ่งสำคัญคือความเข้าใจและยืดหยุ่นในการให้บริการ ที่พร้อมตอบโจทย์ในทุก ๆ ความต้องการที่แตกต่างของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร รวมไปถึงการรักษาความสัมพันธ์ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมบริการในทุกครั้งที่เรียกหาเช่นเดียวกับการนำเสนอบริการใหม่ ๆ สู่ลูกค้า เพื่อมอบความประทับใจและคงความสัมพันธ์ที่ดีกันไว้ตลอดไป”

ทีมผู้บริหาร บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด (จากซ้าย) นงนุช แข็งธัญกิจ Executive Director, สมศักดิ์ แข็งธัญกิจ Managing Director, ภารดี แข็งธัญกิจ Deputy Managing Director, ปวีณา แข็งธัญกิจ Deputy Managing Director

สรุป

การขยายพันธมิตรทางธุรกิจไปยังตลาดอื่น ๆ นับเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของ ฟูจิฟิล์ม เพื่อพัฒนาศักยภาพการขายที่ครอบคลุมตลาดในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในอนาคต

ซึ่งกลยุทธ์ใหม่ที่มีคีย์หลักคือ “พันธมิตรทางธุรกิจ” จะช่วยเพิ่มศักยภาพครอบคลุมทั้งการขายและการบริการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าให้กับลูกค้า ด้วยจุดแข็งคือ “ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในพื้นที่” รวมถึง “ความยืดหยุ่น” ที่พร้อมปรับเข้ากับความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้าทั้งการขายและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่ ให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างแน่นอน

ทีมผู้บริหาร ของบริษัทฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ในงาน DEALERSHIP AGREEMENT SIGNING CEREMONY ณ สำนักงานใหญ่ของ “ฟูจิฟิล์มฯ” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย): www.fujifilm.com/fbth
บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด: www.skoacenter.com

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online