คำว่า กิจการร่วมค้า และกิจการค้าร่วม มีปรากฏให้เห็นตามข่าวอยู่เสมอ

และบางคนอาจจะคิดว่าสองคำนี้มีความหมายเดียวกัน

แต่ที่จริงแล้ว กิจการค้าร่วม และกิจการร่วมค้า มีความแตกต่างกันในเชิงธุรกิจติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online