หลายแบรนด์หลายองค์กรออกมาทำแคมเปญเพื่อรณรงค์ในเรื่องของ ‘ลูกน้ำยุงลาย’ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ Execution ที่ออกมาในรูปแบบของเทคโนโลยี

แต่ Dengue Preventation Activation Campaign องค์กรป้องกันโรคไข้เลือดออกจากประเทศอินโดนีเซียกลับใช้ความเชื่อมาเป็น Execution ในการแก้ปัญหาแทน

ในปี 2015 ที่เกาะบาหลีมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวน 9826 เคส มีผู้เสียชีวิตมากถึง 27 ราย และในเมื่อประชากรในเกาะบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งมักจะจุดธูปประกอบพิธีกรรมทุกเวลาเช้า กลางวัน เย็น

ทาง Dengue Preventation Activation ก็เลยเลยใส่สารน้ำมันตะไคร้ไล่ยุงลงไป ทำให้ธูปธรรมดา ๆ กลายเป็นธูปไล่ยุงโดยอัตโนมัติ และทำให้วิถีชีวิตที่ทำกันอยู่ทุกวัน กลายเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันยุงไปได้โดยปริยาย

ซึ่งผลที่ได้จากแคมเปญนี้ก็คือการจำนวนยุงลายลดลง และจำนวนผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกก็ลดลงตามไปด้วย

เห็นไหมละว่าความเชื่อก็สามารถแก้ปัญหาได้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน