ไม่พูดพร่ำทำเพลง มาดูกันดีกว่าว่างานโฆษณาไทยคว้ารางวัลอะไร ใน Category ไหนบ้าง

Design Lotus จาก 242 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย มีเพียง 29 งานที่ได้รับรางวัล และผลงานไทยที่ได้รับรางวัลคือ

PRODUCT DESIGN: CONSUMER PRODUCTS

Title : Touchable Ink

Brand : THAI SAMSUNG ELECTRONICS / THAI ASSOCIATION OF THE BLIND

Agency : J. WALTER THOMPSON BANGKOK

Award : BRONZE

Title : THE LONG-LASTING UNIFORM

Brand : HYGIENE

Agency : BBDO BANGKOK

Award : BRONZE

 

PRODUCT DESIGN: INNOVATIVE & SUSTAINABLE DESIGN

Title : Touchable Ink

Brand : THAI SAMSUNG ELECTRONICS / THAI ASSOCIATION OF THE BLIND

Agency : J. WALTER THOMPSON BANGKOK

Award : BRONZE

SELF-PROMOTION

Title : THE LONG-LASTING UNIFORM

Brand : HYGIENE

Agency : BBDO BANGKOK

Award : BRONZE

EXHIBITIONS, EVENTS & PUBLIC ENVIRONMENT

Title : THE UNUSUAL FOOTBALL FIELD

Brand : AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Agency : CJ WORX

Award : GRANDE

 

DIRECT LOTUS จาก 256 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย มีเพียง 34 งานที่ได้รับรางวัล และผลงานไทยที่ได้รับรางวัลคือ

FLAT MAIL & PRINT

Title : FORWARD THE CURE

Brand : UHMPANG HOSPITAL FOUNDATION

Agency : THE LEO BURNETT GROUP THAILAND

Award : BRONZE

 

BEST USE OF FILM & INFOMERCIALS

Title : THANK YOU FOR SHARING

Brand : DTAC

Agency : THE LEO BURNETT GROUP THAILAND

Award : SILVER

 

BEST USE OF AUDIO

Title : SAFE&SOUND MUSIC PLAYER

Brand : LMG INSURANCE ROAD SAFETY CAMPAIGN

Agency : BBDO BANGKOK

Award : GOLD

 

BEST USE OF DIRECT AMBIENT: LARGE SCALE

Title : BEHIND THE LEATHER

Brand : PETA ASIA

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : SILVER

 

BEST USE OF MOBILE MARKETING

Title : HELPMET

Brand : THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION

Agency : BBDO BANGKOK

Award : SILVER

 

BEST USE OF TECHNOLOGY

Title : TOUCHABLE INK

Brand : THAI SAMSUNG ELECTRONICS / THAI ASSOCIATION OF THE BLIND

Agency : J. WALTER THOMPSON BANGKOK

Award : GRANDE

Title : SAFE&SOUND MUSIC PLAYER

Brand : LMG INSURANCE ROAD SAFETY CAMPAIGN

Agency : BBDO BANGKOK

Award : SILVER

FIELD MARKETING

Title : ABSORBPLATE

Brand : THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION

Agency : BBDO BANGKOK

Award : GOLD

 

FILM CRAFT LOTUS จาก 287 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย มีเพียง 37 งานที่ได้รับรางวัล และผลงานไทยที่ได้รับรางวัลคือ

LARGE/HIGHWAY BILLBOARDS

Title : THE CURATOR

Brand : SC ASSET

Agency : SPACE-HAKUHODO

Award : BANGKOK

 

OUTDOOR LOTUS จาก 258 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย มีเพียง 20 งานที่ได้รับรางวัล และผลงานไทยที่ได้รับรางวัลคือ

LARGE/HIGHWAY BILLBOARDS

Title : THE MISSING LOOK-ALIKE

Brand : MISSING PERSON CENTER

Agency : BBDO BANGKOK

Award : BRONZE

 

AMBIENT: LARGE SCALE

Title : THE UNUSUAL FOOTBALL FIELD

Brand : AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Agency : CJ WORX

Award : SILVER

Title : BEHIND THE LEATHER

Brand : PETA ASIA

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : SILVER

POINT OF PURCHASE (POP) DISPLAY

Title : ARTQUARIUM

Brand : HI-JET WATERPROOF PAPER

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : BRONZE

GUERILLA MARKETING

Title : THE UNUSUAL FOOTBALL FIELD

Brand : AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Agency : CJ WORX

Award : CJ WORX

RETAIL

Title : LOVING THE NIGHT 1-2

Brand : MCDONALD’S

Agency : TBWA (THAILAND) CO., LTD.

Award : SILVER

 

PRESS LOTUS จาก 127 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย มีเพียง 8 งานที่ได้รับรางวัล และผลงานไทยที่ได้รับรางวัลคือ

BEVERAGES

Title : THE EPIC SLEEP CAMPAIGN

Brand : ARABUS 3 IN 1

Agency : MONDAY

Award : BRONZE

RETAIL

Title : LOVING THE NIGHT 1-2

Brand : LOVING THE NIGHT 1-2

Agency : TBWA\THAILAND

Award : SILVER

TRAVEL & ENTERTAINMENT

Title : THE BATTLE

Brand : WORLD EXPLORER

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : GOLD

 

PUBLIC SERVICES & CAUSE APPEALS

Title : THE MISSING LOOK-ALIKE CAMPAIGN

Brand : MISSING PERSON CENTER

Agency : BBDO BANGKOK

Award : BRONZE

PRINT CRAFT LOTUS จาก 165 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย มีเพียง 21 งานที่ได้รับรางวัล และผลงานไทยที่ได้รับรางวัลคือ

BEST USE OF PHOTOGRAPHY/DI

Title : LOVING THE NIGHT 1/ LOVING THE NIGHT 3

Brand : MCDONALD’S

Agency : TBWA\THAILAND

Award : SILVER

ART DIRECTION

Title : ONE CUT KILL ALL CAMPAIGN

Brand : SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : SILVER

 

Title : LOVING THE NIGHT 1/ LOVING THE NIGHT 3

Brand : MCDONALD’S

Agency : TBWA\THAILAND

Award : BRONZE

Title : LIQUID NAVY SEALS

Brand : VIDISEP PROVIDONE IODINE

Company Entering : ILLUSION CO.,LTD.

Award : GOLD

Title : DUCK

Brand : SUNLIGHT

Company Entering :ILLUSION CO.,LTD.

Award : BRONZE

Title : LUGGAGE MAN

Brand : NAT GEO TRAVELER MAGAZINE

Company Entering : ILLUSION CO.,LTD.

Award : BRONZE

 

RETOUCHING/IMAGE MANIPULATION

Title : ONE CUT KILL ALL CAMPAIGN

Brand : SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : SILVER

BEST USE OF RETOUCHING/IMAGE MANIPULATION

Title : ONE CUT KILL ALL CAMPAIGN

Brand : SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : SILVER

PROMO LOTUS จาก 248 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย มีเพียง 33 งานที่ได้รับรางวัล และผลงานไทยที่ได้รับรางวัลคือ

EXPERIENTIAL & EVENTS

Title : BEHIND THE LEATHER

Brand : PETA ASIA

Agency : OGILVY GROUP THAILAND

Award : SILVER

AMBIENT PROMOTION: SMALL SCALE

Title : ABSORBPLATE

Brand : THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION

Agency : BBDO BANGKOK

Award : SILVER

BEST USE OF OTHER DIGITAL MEDIA

Title : SAFE&SOUND MUSIC PLAYER

Brand : LMG INSURANCE ROAD SAFETY CAMPAIGN

Agency : BBDO BANGKOK

Award : SILVER

BEST USE OF SOCIAL MEDIA

Title : THANK YOU FOR SHARING

Brand : DTAC

Agency : THE LEO BURNETT GROUP THAILAND

Award : SILVER

BEST USE OF TECHNOLOGY

Title : SAFE&SOUND MUSIC PLAYER

Brand : LMG INSURANCE ROAD SAFETY CAMPAIGN

Agency : BBDO BANGKOK

Award : BRONZE

Title : HELPMET

Brand : THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION

Agency : BBDO BANGKOK

Award : BRONZEอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน