มีคนเคยบอกว่าการสักเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่คนที่สักแล้วอยากจะสักอีก แต่บางครั้งรอยสักก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับผู้สักไม่น้อย ถ้าลายที่สักออกมามันหนังคนละม้วนกับภาพในความคิดหละ

ลืมความทรงจำอันขื่นขมไปก่อน มาดูรอยสักดำดีไซน์ชิค ผลงานของ Ilya Brezinski ที่ไล่สีได้ดูสวยสามสามมิติมาก งานนนี้สักสีอาย