การตลาดดิจิทัลกำลังมาแรงและเปลี่ยนแปลงเร็ว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปั้นคนการตลาดพันธุ์ใหม่มีความรู้ครบทุกมิติ ทั้งการสื่อสาร การตลาด และไอที ด้วยหลักสูตร การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรทันสมัยที่ออกแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับกูรูชั้นนำด้านออนไลน์ – ดิจิทัลเอเยนซี เจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เปิดโอกาสลงมือทำในธุรกิจจริง สร้างสรรค์งานที่ได้ผลจริง เรียนจบมีงานทำจริงเพราะเป็นหลักสูตรเดียวที่มืออาชีพชั้นนำขอจองตัวนักศึกษาเพื่อรับเข้าทำงาน

“เราต้องการสร้างบัณฑิตคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำงานใกล้ชิดกับภาคธุรกิจเอกชนมานาน เราจับเทรนด์และมองไปข้างหน้าเสมอ เรารู้ว่าความต้องการในตลาดงานมีเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่จะสร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริงขึ้นมา จะเห็นได้ว่า step up ความก้าวหน้าในการทำงานของสายงานนี้นอกจากจะเติบโตเร็วมากยังได้รับค่าตอบแทนสูงตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน” อาจารย์กิตติคม ปล้องนิราศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระบุว่าตอนนี้ธุรกิจเอกชนหลายแห่งได้แสดงความจำนงจองตัวนักศึกษาล่วงหน้าไว้แล้วสำหรับการเข้าทำงานทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร

ไฮไลท์สำคัญของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชัดเจนว่า เป็นสาขาวิชาที่สอนครอบคลุมการบริหารจัดการด้านการตลาด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การวางแผน การทำงานวิจัย การจัดการสื่อ การตลาดแบบไร้สาย การวางแผนกลยุทธ์ นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันสร้างหลักสูตร ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์ รวมทั้งนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพชื่อดังจากภาคธุรกิจจริง อาทิ บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียนจำกัด มือเก๋าด้านคอนเทต์ มาร์เก็ตติ้งหลากหลายแพลตฟอร์ม และ บริษัท คลิกทูบิซ จำกัด (แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่) ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในไทย พันธมิตรธุรกิจผู้รู้จริงในสายงานการตลาดดิจิทัลจะมาร่วมออกแบบคอร์สการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยในแต่ละสัปดาห์แบ่งเป็นการเรียนในห้องเรียน 3-4 วัน และลงมือทำงานจริงสัปดาห์ละ 3 วันตั้งแต่เรียนปี 1

นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการบ่มเพาะและเติมเต็มความรู้การตลาดดิจิทัลรอบด้านทั้งวิชาการและการทำงานจริงในระหว่างเรียน การันตีเรียนจบมีตำแหน่งงานรองรับแน่นอน เพราะภาคธุรกิจกำลังต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ในหลายมิติทั้งการตลาด การสื่อสารและไอที เข้ามาทำงานในบทบาทของนักกลยุทธ์ นักวางแผน ทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ ในตลาดงานมากมายที่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ตัวจริง อาทิ Digital Marketing Manager, Digital Specialist, Social Media Manager, Content Curator ฯลฯ

คณะบริหารธุรกิจยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด , บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา การฝึกปฏิบัติงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแรง

ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้การเรียนรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจจึงจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่เรียนจบสาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นบุคลากรซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยคุณสมบัติครบเครื่องความรู้ครบวงจร ทำงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

รับข้อมูลเพิ่มเติมและระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่

www.bu.ac.thอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน