เชื่อว่าเราทุกคน รักษ์โลก อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แต่ทว่าบางคนไม่มีเวลา หรือมีเวลาแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จะไปปลูกป่า หรือหากิจกรรมไหนก็ไม่มีไปร่วมกับเขา

แต่จริงๆ แล้วการทำดีต่อโลกก็ยังมีทางเลือกอื่น ๆ อีกมาก ลองดูคลิปวิดีโอตัวนี้ ที่จะทำให้เห็นว่า จริง ๆ แล้วเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกในทุกวันได้ด้วยตนเองง่ายๆ

นอกจากการรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ อาหารที่ได้ประโยชน์กับร่างกาย มีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติ ที่สำคัญกระบวนการผลิตจะต้องลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด นี่จึงเป็นความหมายของการกินอย่างยั่งยืนโดยรวม ซึ่งหมายถึงการปรับพฤติกรรมการเลือกกินของเรา

ซึ่งถือเป็นการทำ Corporate Branding ที่น่าสนใจมาก ๆ ของ ซีพี ที่หยิบเอาแนวคิดการการบริหารอย่าง Sustainability มาสื่อสารกับคนดู แก่นของเรื่องที่เล่นกับ Insight ของคนดูว่าใคร ๆ ก็สามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ง่ายนิดเดียว ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดมาเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั่นเอง

ดูแล้วก็สนใจและเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนเรา ว่าโครงการใดของซีพีที่สัมฤทธิ์ผลแล้วบ้าง Marketeer จึงค้นข้อมูลมาเล่าเพิ่มเติม ลองมาดูกัน

ผลิตภัณฑ์ไก่สดยั่งยืนรายแรกของโลก

จะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด?

ผลิตภัณฑ์ไก่สดตราซีพี ได้ผลิตจากกระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบตามมาตรฐานสากลในการดูแลห่วงโซ่การผลิตสีเขียวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตามหลักประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assetment) การนำของเสีย 12,000 ตัน ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกลับมาเป็นพลังงานทดแทนเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าปริมาณ 54 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง!

ซึ่งมูลสัตว์นั้นก็กลับมาเป็นปุ๋ยในแปลงเพาะปลูก ส่วนน้ำเสียจากโรงงานก็แปรรูปอาหารกลับเข้าสู่ระบบบำบัดเพื่อนำมาเป็นพลังงานไบโอแก๊ส เป็นต้น จนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไก่สดอนามัยตราซีพี ได้รับรองมาตรฐาน ProSustain จากองค์กร DNV-GL ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลไก่สดยั่งยืนรายแรกของโลกและสูงที่สุดในโลกตอนนี้

ทุกคำมีความหมายต่อโลกมากกว่าเดิม

ถ้าคิดถึงเกี๊ยวกุ้งรักษ์โลก บอกเลยก็ต้องนึกถึงเกี๊ยวกุ้งซีพี ล่าสุดที่ได้รับรองฉลากลดโลกร้อน หรือฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ถึงบรรทัดนี้หลายคนคงสงสัยแล้วค่าฟุตพริ้นท์คืออะไร อธิบายก่อนคือ เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา เกี๊ยวกุ้งซีพี มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.05 kg CO₂/145 กรัม ซึ่งลดลงจากเดิม 23% เมื่อเทียบกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปี 2555 และผลิตภัณฑ์ไก่สดอนามัยแช่เย็น ตราซีพี ที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2.29 kg CO₂/1000 กรัม ซึ่งเป็นค่าการปล่อยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ของประเทศไทย

 

ลดมลพิษด้วยการใช้แสงอาทิตย์ผลิตพลังงาน

โครงการนี้ก็น่าสนใจ เป็นการพัฒนาเอาพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์สำหรับการผลิตน้ำร้อนในโรงงาน และในขั้นตอนการผลิตอกไก่นุ่ม ได้ใช้พลังงานจากตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Collector) และชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Economizer) ที่สามารถดึงความร้อนทิ้งจากปล่องไอเสียหม้อไอน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ มาผสานร่วมกันผลิตน้ำร้อนเพื่อป้อนเข้าหม้อไอน้ำทดแทนการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถลดการใช้น้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำได้กว่า 94,600 ลิตร/ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 291 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 1.62 ไร่ ทีเดียวเชียวล่ะ

 

กินดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ไก่ชีสช่วยลดโลกร้อนอย่างไร ?

ส่วนใครที่ชอบของทอดทั้งหลาย ต้องอ่านตรงนี้ ปกติถ้าเราทำอาหาร เมื่อเสร็จแล้วน้ำมันที่ใช้ก็ต้องทิ้ง แต่สำหรับซีพีน้ำมันที่ใช้เสร็จแล้วมีจำนวนเดือนละกว่าร้อยตันนั้นไม่ได้ทิ้ง แต่เอากลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย ด้วยการพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล B100 ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งก็เอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนั่นล่ะมาเข้ากระบวนการผลิตอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานซีพีเอฟสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วดังกล่าวได้กว่า 2.3 ล้านลิตร ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดีเซลของประเทศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 155 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเลยทีเดียว

นี่จึงเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจ และเชื่อว่าอีกหลายองค์กรใหญ่ ๆ กำลังทยอยปรับตัว เพราะการทำธุรกิจที่ยั่งยืน การแสวงหาผลกำไรต้องควบคู่กับพันธกิจพัฒนาสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เครือซีพี คิดและพัฒนามาโดยตลอด โดยผสมผสานแนวคิดเรื่องการกินอย่างยั่งยืนที่เป็นพันธกิจหลักในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ควบคู่กับแนวคิด Creating Shared Value (CSV) คือการเน้นใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญหลักของกิจการ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกัน เป็นที่มาของการพัฒนาศักยภาพในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เพราะอย่างที่บอกว่าไม่มีองค์กรไหนที่เติบโตได้หากไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมสิ่งแวดล้อมในอนาคต ในขณะที่ผู้บริโภคปัจจุบันเองก็มีการรับรู้ข่าวสาร และให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ดีในแง่ฟังก์ชันคุณสมบัติเท่านั้น แต่รวมถึงการใส่ใจตั้งแต่กระบวนการต้นจนปลายน้ำนั่นเอง

ติดตามรายละเอียด ข่าวสารต่อที่ fact.cpbrandsite.com

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer