สิ่งที่ทำให้องค์กรหนึ่ง ๆ บริษัทหนึ่ง ๆ ประสบความได้ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง แน่นอนที่สุดว่าภายใต้ความก้าวหน้าและความสำเร็จนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยพนักงานในองค์กร หลายบริษัทจึงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญต่อพนักงานในทุก ๆ ด้าน อาทิ สร้างความสุขในการทำงาน สร้างกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อรักษาและมัดใจพนักงานเก่าให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป รวมถึงสร้างความน่าสนใจให้พนักงานใหม่เข้ามาร่วมงาน

การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุขให้พนักงาน นั้นมีหลายวิธี

1. ติดอาวุธให้พนักงาน นอกจากความก้าวหน้าแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนคือ การเพิ่มความรู้และทักษะทางด้านต่าง ๆ ของแต่ละคน เพราะอย่าลืมว่าหากพัฒนาให้พนักงานเก่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการทำให้แรงขับเคลื่อนขององค์กรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การจัดเทรนนิ่ง การอบรม หรือการถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวหัวหน้าเอง จึงเป็นกิจกรรมที่จำเป็น

2. สนับสนุนความเติบโตก้าวหน้า ไม่มีใครต้องการย่ำอยู่กับที่ไปตลอดหรือเดินถอยหลัง ทุกการทำงานย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าและอนาคตที่ดี ควรสร้างวัฒนธรรมเพื่อช่วยให้พนักงานเติบโตก้าวหน้าและขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน

3. มีเวทีแสดงความสามารถ โดยพื้นฐานคนเราทุกคนต้องการการยอมรับ ในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าหรือเจ้าขององค์กร นอกจากส่งเสริมด้านความรู้และความก้าวหน้าแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ความมอบให้พนักงานคือ สร้างเวทีแสดงความสามารถ ผลักดันให้ลูกน้องมายืนอยู่แถวหน้ากลางแสงไฟ เพื่อแสดงให้เห็นว่างานที่พวกเขาทำก่อประโยชน์ต่อบริษัทมากแค่ไหน ทำให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำมีความหมายและสำคัญต่อองค์กรอย่างไร

4. สร้างความสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว สิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพและความยุติธรรม คือ การไม่ก้าวก่ายเวลาส่วนตัวของพนักงาน การบังคับขืนใจให้พนักงานทำงานนอกเวลามีแต่จะสร้างผลเสียในกับองค์กร การให้เวลาส่วนตัวอย่างเต็มที่นอกจากจะเป็นการชาร์จพลังของพนังงานแล้ว ยังทำให้พนักงานได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ ๆ ไอเดียใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน หรือในกรณืที่บริษัททำงาน 6 วัน ควรสร้างวัฒนธรรม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย จะทำให้พนังงานมองงานในมุมบวก และมองว่างานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

5.มอบสวัสดิการที่ดี นับเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับทุก ๆ องค์กร นอกจากตำแหน่งงานและเงินเดือนแล้ว ข้อถัดไปที่ผู้ที่สมัครงานส่วนใหญ่ใช้พิจารณาในการสมัครคือ สวัสดิการนั่นเอง การให้สวัสดิการที่ดี นอกจากจะเป็นการใส่ใจคุณภาพชีวิตพนักงานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความมั่นคงขององค์กรนั้น ๆ อีกด้วย

สวัสดิการนั้นมีหลายอย่าง เช่น รถบริการรับส่ง ค่าเดินทาง ฟิตเนส หรือ Outing ประจำปี แต่มีสวัสดิการหนึ่งอย่างที่เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ ของพนักงานบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ คือ “ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันกลุ่ม” ซึ่งสวัสดิการชนิดนี้เป็นผลดีต่อพนักงานเองและบริษัท เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและองค์กรแล้ว ยังมีต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ รวมถึงบริษัทยังสามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าได้เพราะประทำประกันภัยกลุ่มมีอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน ทั้งยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

และแน่นอนว่า มีบริษัทประกันภัยให้เลือกมากมาย แต่มีไม่กี่แบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ครอบคลุมธุรกิจขนาดเล็ก และตอบสนองความต้องการความคุ้มครองให้กับพนักงานในองค์กรนั้น ๆ ได้ ไปพร้อม ๆ กับความคุ้มค่าในการลงทุนของบริษัท

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2fKT8noอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer