วิไล สมดังเจตน์ ออตตาวาร์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท MQDC เปิดเผยว่า   AMA    ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคคล และพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเซ็นความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ   ให้กับสมาชิก “Whizdom Society”

ทั้งนี้ เปิดตัวหลักสูตรแรก วันที่ 25 กรกฎาคม 2558  ในหัวข้อ “ใช้ชีวิต ต้องคิดเป็น” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทำความเข้าใจกับกระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ริเริ่มตั้งคำถาม คิดทบทวนเพื่อท้าทายความคิดของตนเองมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ตลอดจนริเริ่มการมองปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างไอเดียใหม่ๆ และคิดนอกกรอบ หลังจากนั้น จะมีการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ อีกมากมาย โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากลจาก AMA ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ในการทำงานได้อีกด้วย“ นอกจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความรู้ใหม่ๆที่ลูกบ้านจะได้เพื่อไปต่อยอดในการทำงาน และการทำธุรกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้สังคมและประเทศชาติมีคนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย ”  วิไลกล่าว

MQDC หรือ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมคุณภาพ ระดับลักชัวรี่ ที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงการระดับคุณภาพ โดยผสมผสานการวิจัยและพัฒนา เข้ากับการดีไซน์อย่างมีคุณภาพที่ใส่ใจในเรื่องความยั่งยืนของมนุษย์ ตลอดจนการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้กับผู้คน ทั้งผู้อยู่อาศัยในโครงการ และชุมชนโดยรอบติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online