ยูเรก้าาา… U.REKA คือโครงการพัฒนานวัตกรรมชั้นสูง (Deep Tech) จากความร่วมมือของ ภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม

โดยภาคการศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรฯ ลาดกระบัง บางมด พระนครเหนือ และ มช. (ขออนุญาติเรียกชื่อย่อ)

ส่วนภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ Digital Ventures, Microsoft และ KX (Knowledge Exchange)

 

ความสำคัญของ Deep Technology !!!

สาเหตุที่เรียกว่า Deep Tech ไม่ใช่เพราะอยากให้มันดูมีอะไรมากกว่า Tech… แต่ Deep Tech คือเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเข้าใจถึงแก่นของมัน และแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมได้  

ทำไมต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัย?  

หากองค์กรใหญ่ๆ ต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พวกเขาต้องจัดทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก ถ้าใช้คนที่มีอยู่งานที่สร้างรายได้ก็หายไปด้วย ฉะนั้นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้เชิงลึกที่ดีที่สุด (Deep Knowledge) ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย การทดลอง และบุคลากร  

เมื่อรวมกับพลังความคิดของเด็กรุ่นใหม่ โดยใช้ทรัพยากรจากภาครัฐฯ และเอกชนที่มี เทคโนโลยีขั้นสูง ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  

อรพงษ์ เทียนเงิน ผู้ผลักดันโครงการ U.REKA

Deep Tech เกิดจากเรื่องใกล้ตัวมากๆ เช่น  

-คลื่นทะเล ถ้าไม่คิดอะไรมันก็ดูสวยดี แต่ทุกครั้งที่มันซัดชายฝั่ง มันมีพลังงานอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราสามารถเปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นมาได้สัก 10% เราจะประหยัดพลังงานได้ขนาดไหน

-ที่อิสราเอล พวกเขามีทรัพยกรธรรมชาติน้อยมาก พวกเขาจึงทำงานวิจัย และพัฒนา วัวขึ้น เพื่อหาวิธีการในการเลี้ยงวัวที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด แต่ได้น้ำนมมากที่สุด จนสามารถเลี้ยงทั้งประเทศพอ

Deep Tech ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องในคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว เพียงแต่มันต้องมีการวิจัย พัฒนา เก็บข้อมูล และศึกษาให้ลึกมาพอ จนเกิดเป็นความรู้ที่นำมาใช้ได้จริงๆ

ฉะนั้นถ้าประเทศไทย จริงจัง กับเรื่อง R&D มากขึ้น ประเทศไทยจะมี Deep Tech ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้จริงๆ

 

โครงการ U.REKA 

จึงเกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัย ได้คิดค้น และพัฒนา Deep Tech ให้เกิดขึ้นให้ได้

ในตอนแรกโครงการมีผู้สมัครทั้งหมด 60 ทีม ก่อนคัดเหลือ 32 ทีม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในไทย และต่างประเทศ ด้วยกัน

โดยจุดมุ่งหมายหลักๆ ก็คือ Deep Tech ที่จะคิดค้นนั้นจะต้อง แก้ปัญหาให้อุตสาหกรรรมได้จริงๆ

ตัวแทนทั้ง 32 ทีม ในโครงการ U.REKAติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online