“อารียาไม่ใช่สร้างแค่บ้านหรือคอนโด แต่เราสร้างชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ฉะนั้นชุมชนใดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมมีความสุขมากกว่าชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี” วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าว

ความสุขที่ยั่งยืน มาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในปัจจุบันเราเห็นอสังหาฯ ผุดขึ้นอย่างมากมายทั้งคอนโด ทั้งบ้านเดี่ยว ทั้งเทาวน์โฮม และสิ่งที่เราเห็นนั้นคือกระบวนการสร้างที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนาเลยไม่ว่านวัตกรรมเข้ามาขนาดไหน นั้นคือ “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”

เรายังคงเห็นแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆ เช่น ถังขยะที่ไม่มีการแยกชนิดขยะ น้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัด เป็นต้น และถ้าจะดีกว่าไหมถ้ามีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เริ่มทำ และให้เราเลือกเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม

ถึงเวลาแล้วที่โครงการจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นหลัก เพื่อให้ลูกบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์

บ้าน คือที่อยู่อาศัย ที่ต้องอยู่แล้วมีความสุข และสุขภาพดี

สำหรับแบรนด์ “อารียา” เน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 5 ปี ภายใต้แนวคิด Sustainable Happiness เป็นการสร้างชุมชนให้มีคุณภาพและมีความสุข ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มต้นที่ความสุขของลูกบ้านก่อนเป็นลำดับแรก

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน

ทางด้าน วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกบ้านจะเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน เพราะบางคนซื้อบ้าน 1 หลัง เพื่อที่จะอาศัยอยู่ตลอดชีวิต ดังนั้นความสุขจากที่อยู่อาศัย รวมทั้งการสร้างสุขภาพที่ดี จากสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบทำ”

แนวคิด Sustainable Happiness หรือ ความสุขที่ยั่งยืนนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความสุขของตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสุขด้วยการใช้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนมาก็นับเป็นสุขอีกรูปแบบหนึ่ง

และด้วยความต้องการของ อารียา ที่ต้องการให้ลูกบ้านมีความสุขในทุกๆด้าน จึงได้พัฒนาโครงการควบคู่ไปกับความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นหลัก เพื่อให้ลูกบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์ ด้วยแนวคิด  “รักษ์โลก รักเรา” ประกอบด้วย

  • ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

สามารถช่วยประหยัดค่าน้ำประปา เฉลี่ยปีละ 540,000 บาท ต่อ 25 โครงการ โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถนำน้ำมาสู่กระบวนการบำบัดพิเศษที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐาน

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีการติดตั้งระบบให้นำน้ำไปรดน้ำที่สวนส่วนกลาง และใช้ประโยชน์อื่น เช่น การล้างถนนทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อลดอัตราการใช้น้ำประปาเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการได้

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน

  • แปลงผักปลอดสารพิษ

เดินหน้าด้วย “โครงการปลูกผัก ปลูกรัก” จัดให้มีแปลงผักปลอดสารพิษที่สวนส่วนกลาง เพื่อให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษที่สดใหม่และตรงความต้องการ

โดยเน้นให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกร่วมกัน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน

  • . ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์

จัดให้มีไฟส่องสว่างภายในสวนส่วนกลางและถนนส่วนกลางระหว่างโครงการโดยใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวน เฉลี่ยปีละ 450,000 บาท ต่อ 25 โครงการ โดยภาพรวมอัตราการลดค่าใช้จ่ายทั้ง 25 โครงการ สามารถประหยัดได้ถึง 1,132,500 บาทต่อปี

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน

  • ทางปั่นจักรยาน

นอกจากห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำในสโมสรส่วนกลางแล้ว ได้จัดให้มีทางปั่นจักรยานในส่วนของถนนส่วนกลาง เป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้จักรยานเพื่อมีส่วนร่วมในการลดมลภาวะของโลก

และเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายง่ายๆ ในโครงการ  นอกจากนั้นในบางโครงการยังได้จัดให้มีพื้นที่ออกกำลังกาย เช่น สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน

  • ระบบการจัดการขยะ

รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ลูกบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกิจกรรม DIY โดยนำวัสดุเหลือใช้มาแปลงร่างเป็นของตกแต่งบ้าน

นอกจากนั้นยังใส่แนวคิดและวิธีการคัดแยกขยะ Recycle ไปพร้อมกับกิจกรรม DIY และได้ดำเนินโครงการ Recycling Day รับซื้อขยะถึงหน้าบ้าน และรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำไป Recycle เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อที่ทำจากขวดพลาสติก  ชุดโต๊ะนักเรียนที่ทำจากกล่องนม

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน เริ่มจากจุดเล็กๆ แก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง

อารียาฯ มีแนวคิดในการจัดการขยะครัวเรือนเพื่อลดความสกปรกหรือกลิ่นที่เกิดจากขยะครัวเรือน โดยแปลงให้ขยะเหล่านี้กลายเป็นสารปรับปรุงดินด้วยเครื่องกำจัดขยะเปียก

จึงได้มีแผนจัดทำเครื่องกำจัดขยะเปียกขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนให้ได้เป็นสารบำรุงดิน โดยลูกบ้านจะสามารถใช้จริงได้ภายในปี 2561 ซึ่งอารียาจะเริ่มแจกให้ลูกบ้านทุกหลัง หลังละ 1 เครื่อง โดยเริ่มจากโครงการใหม่ จนถึงโครงการที่เปิดไปก่อนหน้านี้

และหากจัดการขยะทั้ง recycle และ ขยะเปียกได้แล้ว จะเหลือแค่ขยะทั่วไปที่เขตหรือเทศบาลต้องเข้ามาเก็บซึ่งจะลดลงไปได้อีกมาก ไม่ต้องประสบปัญหาขยะล้นถังและเน่าเหม็นอีกต่อไป ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการวางระบบการจัดการขยะเพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

อารียา สร้างความสุขที่ยั่งยืน


อ่านคอนเทนต์การตลาดอ่าน MarketeerOnline

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer