เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ปั้นพนักงานทั่วไทยด้วยโครงการ Learning Dollars ผ่านระบบแบบ  Personalization ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตัวเองสนใจ

Learning Dollars

Learning Dollars พนักงานต้อง Keep up ความรู้ใหม่ๆ

ปัจจุบันองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นพนักงานต้องเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อยุคที่เปลี่ยนไป

เทสโก้ โลตัส ก็เป็นอีกหนึ่งในองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน แต่จะไม่บังคับพนักงานให้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่อยากเรียน เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อตัวพนักงานและองค์กร แต่จะให้เรียนรู้แบบ Personalization แทน โดยพนักงานสามารถเลือกเองได้ว่าตัวเองอยากพัฒนาตนเองไปในด้านใด

Learning Dollars

และการเรียนรู้แบบ Personalization เทสโก้ โลตัสมาในโครงการ Learning Dollars ซึ่งจะแตกต่างกับการพัฒนาคนขององค์กรทั่วๆ ไป โดยเทสโก้ โลตัส จะให้วงเงินแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานไปจ่ายค่าเรียน โดยหัวหน้างานจะเป็นคนเซ็นเช็คอนุมัติให้จำนวนเงินนั้นเอง

โดยพนักงานจะนำเงินที่ได้ไป Keep Up ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะได้เลือกหลักสูตรตามความต้องการของตนเอง และถ้าเงินไม่พอค่าหลักสูตรก็สามารถขอเพิ่มจากหัวหน้างานได้นะ ซึ่งหัวหน้าจะเป็นคนดูและอนุมัติเงินเพิ่มให้

โดยวงเงินที่ให้พนักงานจะอยู่ที่ 20,000 บาท ส่วนระดับ Director จะใช้เป็นสมุดเช็ควงเงิน 200,000 บาท และโดยจะเซ็นให้ลูกน้องไปเรียนได้ หรือตัวเองจะไปเรียนเองก็ได้

Learning Dollars

อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า

“หลักสูตรที่เปิดให้สมัครมีความหลากหลาย ตั้งแต่ Micro MBA ที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี และหลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ classroom learning และ e-learning”

ซึ่งโครงการ Learning Dollars ได้เริ่มต้นที่ประเทศไทย และกำลังได้รับความใจจากบริษัทแม่ที่ UK โดยจะนำ Platform ดังกล่าวไปใช้ที่ UK อีกด้วย

ผนึกมหาวิทยาลัยชั้นนำ ให้พนักงานได้เรียนรู้ทั่วประเทศ

สำหรับ Learning Dollarsได้ดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยในปีแรกนั้น ได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมา ได้ขยายความร่วมมือกับอีก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้พนักงานในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีโอกาสในเข้าเรียนรู้เช่นกัน

“โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก บางหลักสูตรมีจำนวนพนักงานสมัครเข้ามาเรียนมากกว่าที่รองรับได้ 3-4 เท่าตัว”

สำหรับหลักสูตรที่น่าสนใจของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ Micro MBA, Design Thinking, Infographic Thinking ,  Mind Mapping, Appreciative Inquiry (สุนทรียสาธก), Improving Yourself & Personal Effectiveness, High Impact Business Presentation, Wealth Management (วางแผนการเงิน วางแผนชีวิต), Experience Learning เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีการจ้างงานพนักงานประจำและชั่วคราวกว่า 50,000 คน โดยมีกลุ่มผู้บริหารและการจัดการกว่า 3,000 คน โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มจากสองกลุ่มนี้ก่อน โดยในอนาคตจะขยายสู่กลุ่มอื่น และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการต่อไป


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer