บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการวิ่งการกุศล Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย บริษัทฟูจิฟิล์มได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าว โดยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อลดความรุนแรงของโรค พร้อมหาแนวทางป้องกัน และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น  โดยรายได้จากการวิ่งการกุศลไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มร.ซึโตมุ  วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ  บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ฟูจิฟิล์มมีนโยบายหลักเกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง บทบาทการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฟูจิฟิล์มได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบแทนสังคม ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ  โครงการเกี่ยวกับ Pink Ribbon ซึ่งเป็นแคมเปญที่รณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม  พร้อมกับ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ จึงจัดโครงการวิ่งการกุศล Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ และรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โดยให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และออกกำลังกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะการวิ่งเป็นการออกกำลังง่ายๆ ที่มีประโยชน์หลายด้าน และเหมาะกับคนทุกวัย ไม่เพียงส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวได้อีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้ ฟูจิฟิล์มยังได้ร่วมกับคณะภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมแนะนำขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ด้วยเครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมฟูจิฟิล์ม  เครื่อง Amulet Innovality Digital Mammography เป็นเครื่องตรวจที่สามารถวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถมองภาพ 3 มิติ และมีความสะดวก และทันสมัยอย่างยิ่ง เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปตระหนัก เข้าใจ และกล้าที่จะไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันมากขึ้น นอกจากนี้คณะภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ยังได้เปิดศูนย์บริการการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค ด้วยเครื่อง Amulet Innovality Digital Mammography ณ ชั้น 2 คณะภาควิชารังสีวิทยา อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช อีกด้วย”

โครงการ Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2018 ณ สวนรถไฟ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ MINI Marathon 10.5 กม., FUNRUN 4 กม. และ WALK & RUN 2 กม. โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,200 คน และนอกจากนี้บริษัทฯ นำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายรวม 600,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลศิริราชเพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ฟูจิฟิล์มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์และแรงบันดาลใจให้คนไทยรักสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer