สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและบริษัทร่วมแถลง ทำไมจุดคืนแวต รีฟันด์ ให้นักท่องเที่ยวถึงยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประธานสมาคมค้าปลีกฯ ชี้ VAT Refund ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ-ร้านค้า-ประเทศได้ประโยชน์ เศรษฐกิจเติบโต ด้านผู้อำนวยการสมาคมค้าปลีกไทยกล่าวว่า ปัจจุบันจุดคืนแวต รีฟันด์ ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะติดเรื่องจากกรมสรรพากร

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และบริษัทร่วมทุน “แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด“ โดยมีคุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสมาคมค้าปลีกไทย ร่วมกับบริษัทร่วมทุน ได้แก่ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ และสยามพิวรรธน์ แถลงข่าวชี้แจงกรณีดาวน์ทาวน์ แวต รีฟันด์ ฟอร์ทัวร์ริสต์ ในหัวข้อ “เกิดอะไรขึ้นกับโครงการ Downtown VAT Refund for Tourists?” ณ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้สำคัญของประเทศ โดยปีนี้เทียบกับปีที่แล้วถือว่าตัวเลขสูงขึ้น 9.94% โดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ 8 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 25,886,325 ราย มากกว่าปี 2560 ที่มี 23,545,093 ราย (ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 12 กันยายน 2561)

วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า ตัวเลขการค้าปลีกไทยเติบโตเพียง 3.9% ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนเติบโตเฉลี่ย 10-12% แม้ว่าประเทศไทยจะติดอันดับหนึ่งในสิบของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก แต่ตัวเลขการค้าปลีกถึงเติบโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกไม่อยากเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เนื่องจากตัวนักท่องเที่ยวมาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว

โครงการดาวน์ทาวน์ แวต รีฟันด์ ฟอร์ทัวร์ริสต์ เป็นโครงการนำร่องที่มาจากการลงทุนของเอกชน โดยมีแนวคิดเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเพิ่มการจับจ่ายชอปปิ้งมากขึ้น และคืนเงินภาษีในสกุลเงินบาท นักท่องเที่ยวจึงสามารถนำเงินไปใช้จ่ายสินค้าอย่างอื่นได้ นอกจากนั้นจุดคืน VAT Refund ยังช่วยลดความแออัดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สนามบิน โดยคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดในช่วง 6 เดือนแรกของโครงการเฉลี่ย 4,000 ล้านบาท

จุดนำร่องในการคืน VAT refundคือสยามพารากอน เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลเวิลด์ โรบินสัน สุขุมวิท ครอบคลุมเส้นทางเดินรถไฟฟ้า BTS จากสถานีสยามถึงพร้อมพงษ์ อีกทั้งสถานที่เหล่านี้เป็นแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเวียนมา และเป็นจุดที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 90,000 ถึง 150,000 คนต่อวันต่อสถานที่

VAT Refund

กระตุ้นการช้อปปิ้ง

ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่เช่นร้านค้าในห้างสรรพสินค้าจะจดทะเบียน ภ.พ.10 (แบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว) กับกรมสรรพากร ร้านค้าเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายมากขึ้น นอกจากนั้นร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงก็จะได้ประโยชน์จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นระบบ VAT refundจึงจำเป็นต่อระบบการค้าปลีกและเศรษฐกิจไทย

“ถ้าเราไม่ทำ VAT Refundคนเสียประโยชน์คือประเทศชาติ เพราะนักท่องเที่ยวจะไม่อยากชอปปิ้ง ทั้งที่เราสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในด้านการชอปปิ้ง เราเป็นเบอร์หนึ่งได้ไม่ยาก และผู้เสียประโยชน์ก็คือผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งหมด เพราะถ้าคนมาซื้อมากขึ้น ผู้ประกอบการค้าปลีกก็จะดีขึ้น แต่ถ้าไม่มี VAT Refundจะมีเพียงอุตสาหกรรม DUTY FREE ที่ได้ประโยชน์ และบังเอิญว่าประเทศไทยมีอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น”

ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสมาคมค้าปลีกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการแวต รีฟันด์ฯ ยังติดปัญหากับทางกรมสรรพากร แม้ว่าสถานที่นำร่อง 5 จุดจะมีกรมสรรพากรมาตรวจสอบสถานที่และซอฟต์แวร์แล้ว แต่ยังติดปัญหาเรื่องขั้นตอน หลักปฏิบัติ และ MOU รวมถึงข้อกำหนดจากกรมสรรพากรว่า หนึ่งบริษัทกำหนดสถานที่ VAT Refundได้ไม่เกินสามจุดเท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้นักกฎหมายให้ความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องระบุสามจุดลงไป เพราะการมีกลุ่มตัวอย่าง (สถานที่) ที่มีจำนวนมากและหลากหลายจะเกิดประโยชน์มากกว่าระบุเพียงแค่ 3 จุด ดังนั้นปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างแท้จริง

วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ทิ้งท้ายว่า แม้แต่ร้านค้าเล็กๆ ในญี่ปุ่นยังสามารถทำVAT Refund ได้

TheDaily-Info-VAT

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer