โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จับมือกับ บริษัท ไบโอเซีย สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา แถลงข่าวเรื่องการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจหาจุลชีพเชื้อดื้อยา เพื่อนำร่องการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาในแต่ละปีมีถึง 34,841 ราย คิดเป็น 40% จากผู้ติดเชื้อดื้อยาทั้งหมด 87,751 ราย มูลค่ายาที่ใช้รักษาเฉลี่ย 2,539-6,084 ล้านบาท คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท

จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และบริษัทไบโอเชีย สตาร์ทอัพด้านบริการเทคโนโลยีสุขภาพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงร่วมมือกันคิดค้นเทคโนโลยี AI และซอฟต์แวร์ต่างๆ ด้านสุขภาพให้แก่ทางโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและพัฒนาเทคโนโลยี

โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องโดยนำ AI ตรวจหาชนิดจุลชีพและระบุชนิดจุลชีพก่อโรค ด้วยเทคโนโลยีชนิดพกพาที่รายงานผลได้ทันที ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีจุดเด่นคือ ช่วยลดเวลาในการตรวจหาเชื้อจากอย่างน้อยสามวันให้เหลือเพียง 6 ชั่วโมง อีกทั้งการนำ AI มาใช้ยังช่วยวินิจฉัยข้อมูลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ในทางการแพทย์จึงสามารถควบคุม จัดการการติดเชื้อ ตลอดจนลดความเสี่ยงการดื้อยาได้

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการแพทย์ยุค 4.0

ดร.นีม โอฮารา (Niamh B. O’Hara) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไบโอเซีย (Biotia) จากประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ไบโอเชียได้คิดค้นชุดวิธีการตรวจหาจุลชีพก่อโรค และปัจจัยการดื้อยาที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าวิธีการปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีตรวจหาจุลชีพก่อโรค ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ในวงการด้านเทคโนโลยีสุขภาพ

ดร.นีม กล่าวอีกว่า การร่วมมือของไบโอเชียและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นับเป็นโครงการระยะยาว และเชื่อว่าความร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนให้มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer