ฝ่ายที่ได้เปรียบในการสนทนา ไม่ว่าครั้งไหนคือฝ่ายผู้ถาม เพราะสามารถกำหนดทิศทางของการเจรจาได้ก่อน ไม่ต่างจากทีมที่ได้เปิดเกมบุก ตรงข้ามกับฝั่งคนตอบที่ต้องกางแผนตั้งรับอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ถูกต้อนจนไปไม่เป็น แต่หากเตรียมตัวมาดี และตอบคำถามให้ประทับใจ ฝ่ายที่ตั้งรับอาจพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะในการสนทนา ดังนั้นวาทศิลป์จึงมีความสำคัญกับการเจรจาที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ เช่น เมื่อในสถานการณ์ที่คุณถูกถามว่ามี ‘ข้อดี’ อะไรในวันสัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับต่อไปนี้ นอกจากจะสามารถขจัดปัญหาไปไม่เป็น หากถูกถามว่า “คุณมีอะไรดี” แล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานอีกด้วย   

คลี่คลายปัญหาได้: “เป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดี ครับ/คะ’’ คือคำตอบแรกที่สามารถประทับใจ ให้ฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนกหรือเจ้าของบริษัท ในห้องสัมภาษณ์ที่ถามคุณว่า “บอกหน่อยว่า คุณมีดีอะไร?” เพราะเป็นการตอบอย่างกว้างๆ เปิดพื้นที่ให้คุณได้อธิบายได้หลากหลาย ผ่านตัวอย่างต่างๆ ตั้งแต่ปัญหาง่ายๆ เรื่องเล็กน้อย ไปจนถึงปัญหาเชิงเทคนิคที่ใช้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะด้าน ขณะเดียวกันยังบอกเป็นนัยว่า คุณมีความสำคัญกับต้นสังกัดเดิมอีกด้วย 

ข้อดี Inside

ไม่ติดขัดเรื่องเจรจา: บริษัทคือกลุ่มคน คือสังคมรูปแบบหนึ่ง จึงทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีความจำเป็น ดังนั้นทักษะด้านการเจรจาจึงสามารถนำมาใช้เป็นคำตอบของคำถามที่ว่า “คุณมีดีอะไร?” ในวันสัมภาษณ์งานได้ โดยคุณจะยิ่งเป็นต่อผู้สมัครคนอื่น หากเสริมด้วยรายละเอียดเรื่องการเป็นผู้นำ การคิดวิเคราะห์และวาทศิลป์ต่างๆ ที่คุณแสดงออกมาให้เห็นระหว่างยกตัวอย่างการเจรจาที่คุณมีบทบาทสำคัญ

จัดการเวลาได้ดี: หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของผู้บริหารส่วนใหญ่ คือการบริหารเวลา หากใครสามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัว งานจึงเสร็จเร็วกว่าผู้อื่นและชั่วโมง-นาทีที่เหลือยังนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนรวมและส่วนตัวอีกด้วย โดยหากผู้สมัครคนไหนตอบว่า “การบริหารเวลา” เมื่อต้องยกตัวอย่างข้อดีในวันสัมภาษณ์งาน โอกาสจะได้เป็นพนักงานใหม่ของบริษัทที่หมายตาไว้จึงมีมากขึ้น

ข้อดี ฺ Below

มีความซื่อสัตย์: ไม่ว่า Trend ในการทำธุรกิจและ Technology ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความซื่อสัตย์ก็ยังจำเป็นและเป็นอีกเกณฑ์ตัดสินสำคัญว่าบริษัทจะได้ไปต่อในระยะยาว ส่วนในระดับพนักงานจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความซื่อตรงต่อทั้งคู่ค้าและลูกค้า คือสิ่งที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังนั้นความความซื่อสัตย์จึงสามารถนำมาใช้เป็น “จุดเด่น” ในวันสัมภาษณ์งานได้เช่นกัน / fastcompanyอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer