สำนักงาน กสทช. และ MIC เร่งผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี 5G ผ่านการใช้งาน ICT Application และเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น จัดการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่อง Future of ICT Application and Broadcasting 5G and beyond” ระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok Hotel กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ลงนามร่วมกับ MIC ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการกำกับดูแลเพื่อสร้างกลไกสำหรับการผลักดันการพัฒนาและการประกอบธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
MOC ข้างต้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและต้องการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมีการใช้งานหรือมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ICT Application และเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียงของประเทศญี่ปุ่นผ่านการจัดนิทรรศการ การรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น วิสัยทัศน์และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเนื้อหาหลักของการประชุมเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎระเบียบ และการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการพัฒนาระบบการเงินเพื่อบริการการเงินอย่างทั่วถึง (Modern Financial and Financial Inclusion) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ Tele-Medicine ระบบการขนส่งยานยนต์อัจฉริยะ (Intelligencetransport system) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจการบรรเทาสาธารณภัยเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 4K/8K ในกิจการโทรทัศน์และกระจายเสียง Big Data และ Cyber Security


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer