สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น จัดการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่อง Future of ICT Application and Broadcasting 5G and beyond” ระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok Hotel กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ลงนามร่วมกับ MIC ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการกำกับดูแลเพื่อสร้างกลไกสำหรับการผลักดันการพัฒนาและการประกอบธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
MOC ข้างต้น โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและต้องการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมีการใช้งานหรือมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ICT Application และเทคโนโลยีกิจการกระจายเสียงของประเทศญี่ปุ่นผ่านการจัดนิทรรศการ การรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น วิสัยทัศน์และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเนื้อหาหลักของการประชุมเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎระเบียบ และการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาการพัฒนาระบบการเงินเพื่อบริการการเงินอย่างทั่วถึง (Modern Financial and Financial Inclusion) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ Tele-Medicine ระบบการขนส่งยานยนต์อัจฉริยะ (Intelligencetransport system) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจการบรรเทาสาธารณภัยเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ 4K/8K ในกิจการโทรทัศน์และกระจายเสียง Big Data และ Cyber Securityอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer