กลยุทธ์ PR ในยุคดิจิทัล พบ 7 ขั้นตอนการทำประชาสัมพันธ์ยุค 2019 ขั้นเทพ

ในปัจจุบันนี้นักประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เกิดรูปแบบของธุรกิจขึ้นมาใหม่ที่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจเดิม (Digital Disruption) ดังนั้น การทำประชาสัมพันธ์ดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

คุณไม่จำเป็นต้องคิดสร้างสรรค์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลในระดับที่ใหญ่โตมากเกินไป คุณควรเริ่มจากระดับเล็กๆ และไม่จำเป็นต้องหยิบฉวยทุกเรื่องทุกโอกาสมาทำประชาสัมพันธ์  หากคุณดำเนินการตามความเป็นจริงและสามารถทำได้อย่างง่ายๆ คุณก็จะประสบความสำเร็จและสามารถทำให้กลยุทธ์นั้นเติบโตขึ้นได้

นอกจากนี้ไม่ว่าคุณจะดำเนินการในระดับเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม ขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ์ก็ยังคงเหมือนกัน เมื่อคุณทำสำเร็จแล้ว คุณก็สามารถดำเนินการขั้นตอนเหล่านั้นซ้ำๆ ได้อย่างง่ายดาย

แต่ก่อนที่คุณจะคิดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล คุณก็ต้องคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของธุรกิจเสียก่อน คุณต้องกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของบริษัทคุณ ผู้บริหารมักจะไม่เห็นคุณค่าในการส่งเสริมโครงการต่างๆ แม้ว่าจะนำมาซึ่งผลสำเร็จตามที่บริษัทต้องการได้เป็นอย่างดีก็ตาม นั่นคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

ต่อไปนี้คือรายละเอียดของ 7 ขั้นตอน ที่จะช่วยคุณในการดำเนินการสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการพูดกับใคร นอกจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ตามกฎเกณฑ์ปัจจัยทางสังคมศาสตร์แล้ว คุณควรเข้าใจพฤติกรรมทางด้านดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย เช่น พวกเขาดูข้อมูลออนไลน์ที่ไหน รูปแบบไหนที่พวกเขาชื่นชอบ เป็นต้น ยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากเท่าไร กลยุทธ์ของคุณก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

2. การกำหนดเป้าหมาย เมื่อคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วคุณก็ต้องกำหนดเป้าหมายของกลยุทธ์ สิ่งใดที่บริษัทของคุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายทำ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่พวกเขาได้เห็นการดำเนินการทางด้านการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณ  หากคุณต้องการให้ความรู้แก่พวกเขา คุณอาจตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการรับรู้หรือเข้าใจ  หากคุณต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขา เป้าหมายของคุณก็ควรจะเกี่ยวกับการยอมรับหรือการเชื่อ หรือคุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายของคุณทำสิ่งใดที่เฉพาะเจาะจง คุณก็สามารถกำหนดเป็นเป้าหมายได้เช่นกัน

ในการกำหนดเป้าหมายนั้นคุณต้องคำนึงด้วยว่า จะประเมินผลอย่างไร เพื่อให้รู้ว่าการดำเนินการของคุณได้ผลหรือไม่ เช่น คุณไม่ควรบอกว่า คุณต้องการให้การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ของบริษัทเพิ่มขึ้น  แต่คุณต้องเฉพาะเจาะจงและระบุจำนวนที่ชัดเจนด้วย เช่น เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าใหม่โดยมีการพูดถึงในออนไลน์ 25 คอมเมนต์จากสื่อเป้าหมาย และการรีวิวออนไลน์ 10 รีวิวจากผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเป้าหมายในอีก 3 เดือนถัดไป

3. การเขียนรายละเอียดหัวข้อและเนื้อหาหลัก เมื่อคุณรู้แล้วว่า คุณต้องการให้โปรแกรมการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณบรรลุผลอะไร ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องคิดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอีกครั้ง เช่น การดำเนินการของคุณเกี่ยวโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างไร ซึ่งต้องไม่ใช่การรบกวนพวกเขา เนื้อหาใดที่บริษัทของคุณจัดทำแล้วจะช่วยเหลือหรือให้ความบันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเขาและเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณอย่างไร  จากนั้นคุณก็รวบรวมรายการหัวข้อต่างๆ และเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

4. การจัดทำแผนการเผยแพร่ กลุ่มเป้าหมายของคุณมีช่องทางการสื่อสารที่พวกเขาพึงพอใจ เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม ข้อความแจ้งเตือน เป็นต้น พวกเขามีอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้เป็นประจำ เช่น สมาร์ทวอตช์โทรศัพท์ แท็บเล็ต แลปท็อป หรือเดสท็อป  คุณจึงต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณในที่ที่พวกเขาเปิดรับข้อมูลดิจิทัล หากคุณไม่ทำเช่นนั้น ไม่ว่าเนื้อหาของคุณจะเกี่ยวข้องกับพวกเขามากแค่ไหน กลุ่มเป้าหมายของคุณก็จะไม่เห็นเนื้อหานั้นแต่อย่างใด  คุณต้องมั่นใจว่า เนื้อหาของคุณสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ ความยาวและโทนของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบด้วย

5. การสร้างปฏิทินเนื้อหา เมื่อคุณมีองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ของคุณแล้ว คุณก็ต้องทำให้องค์ประกอบเหล่านั้นรวมเป็นตารางเดียวกันและครอบคลุมทุกอย่าง เช่น คำสั่งในการบริหารจัดการแต่ละวัน ในตารางเนื้อหาแต่ละชิ้นต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการเผยแพร่ เพื่อเป็นกรอบในการทำงานและติดตามงานของคุณ

คุณควรสร้างปฏิทินเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์เนื้อหาแต่ละชิ้น ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิผลของแต่ละการดำเนินการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกับการวิเคราะห์กลยุทธ์ในภาพรวมก็ได้

6. การจัดทำขั้นตอนการประเมินผล หนึ่งในจุดขายที่ใหญ่ที่สุดของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลซึ่งไม่เหมือนกับการทำการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม ก็คือ สามารถประเมินผลได้อย่างครอบคลุม โดยสามารถทำให้รู้ว่า การดำเนินการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร ได้ง่ายกว่ามาก  คุณสามารถเริ่มต้นโดยการทำความเข้าใจว่า สื่อในการประเมินผลกลุ่มไหนที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

กลยุทธ์ PR คุณต้องมีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการกำหนดว่า คุณกำลังประเมินผลประเภทอะไร และอย่างไร นั่นหมายถึงเครื่องมือในการประเมินผล คุณต้องตระหนักว่า การประเมินผลบางประเภท เช่น ความประทับใจหรือความเข้าใจโดยรวม เป็นการประเมินผลที่ง่ายกว่าการประเมินผลแบบอื่นๆ เช่น การยอมรับแบรนด์ ผลตอบแทนจากการลงทุน  แต่คุณก็ไม่ควรเลือกการประเมินผลประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงเพราะการประเมินผลนั้นสามารถทำได้ง่ายกว่าประเภทอื่น

ทั้งนี้ การเลือกวิธีการประเมินผลของคุณต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แท้จริงของเป้าหมายกลยุทธ์ของคุณด้วย  หากเป้าหมายกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณ คือ การเพิ่มฐานผู้บอกรับเป็นสมาชิกอีเมลของคุณ เครื่องมือประเมินผลอย่างจำนวนการตอบกลับและผู้ติดตาม จะไม่สามารถตอบคุณได้ว่า โปรแกรมของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร แต่ถ้าเป้าหมายของคุณเกี่ยวกับการเพิ่มการยอมรับแบรนด์ของคุณ  จำนวนผู้ติดตามและการตอบกลับจะเป็นเครื่องมือประเมินผลที่มีประโยชน์ แต่ต้องเป็นการสำรวจโดยบุคคลที่สาม จึงจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคุณหรือทีมงานของคุณทำการสำรวจเอง

7. การใช้ข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณ คุณไม่ควรรายงานเพียงแค่ตัวเลข คุณควรใช้ข้อมูลในการทำให้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณมีความก้าวหน้าขึ้น คุณควรกำหนดการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคไว้ในปฏิทินของคุณอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  คุณจำเป็นต้องดูว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณทำให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จได้ดีแค่ไหน และยุทธวิธีใดประสบผลสำเร็จมากกว่ากัน

คุณไม่ควรจำกัดการวิเคราะห์ของคุณอยู่เพียงแค่ภายในทีมของคุณ เพราะแนวโน้มและข้อมูลใหม่ๆ อาจจะมาจากภายนอกทีมประชาสัมพันธ์ของคุณก็ได้ คุณควรพูดคุยกับแผนกอื่นๆ ในองค์กร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขากำลังประสบอยู่ และพิจารณาทบทวนแหล่งข้อมูลภายนอกที่ส่งผลต่อแนวโน้มกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจของคุณ

คุณควรใช้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในการรายงานความคืบหน้ากลยุทธ์ของคุณ เพื่อขยายความสำเร็จให้มากขึ้น และการจัดการแก้ไขอุปสรรคปัญหาใหม่ๆ ที่พบเจอตลอดระยะเวลาการทำการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของคุณนั่นเอง แล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในประเด็นอื่นๆ ในฉบับหน้านะครับ!

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน