มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล (กลาง) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศประจำปี 2562 จำนวน 40 คน หลังผ่านการอบรม ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ รวมถึงการทดลองสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษากับนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการ ภาษา และทักษะทางสังคม ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน