บัตรเครดิตทีเอ็มบี ห่วงใยสุขภาพของทุกคนและให้คุณได้มากกว่ากับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร รับเงินคืนรวมสูงสุด 9,000 บาท เมื่อใช้จ่ายที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม–31 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้น โรงพยาบาลและคลินิกความงาม โดยเฉพาะโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์) ยอดใช้จ่าย 10,000-39,999 บาท/เซลล์สลิป รับเงินคืน 100 บาท ยอดใช้จ่าย 40,000-79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเงินคืน 650 บาท ยอดใช้จ่าย 80,000-99,999 บาท/เซลล์สลิป รับเงินคืน 2,000 บาท และยอดใช้จ่าย 100,000 บาท/เซลล์สลิปขึ้นไป รับเงินคืน 3,000 บาท จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน รวมสูงสุด 3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิมพ์ TMBHL ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท) นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแบ่งจ่ายสบายๆ 0% 3 เดือน กับ TMB SoGooOD ยอดขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ง่ายๆ เพียงโทร 1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ TMB TOUCH ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com/promotionติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online