บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงการลาออกจากตำแหน่งประธานฯ CPF ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์

ด้วยเหตุผลหลักคือภารกิจที่มากขึ้น และไม่มีเวลาในการเข้ามานั่งบริหาร CPF เหมือนในอดีต

การประกาศลาออกนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

ส่วนประธานคนใหม่ยังอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม

——–
Marketeer FYI

ในปีที่ผ่านมา CPF มีรายได้รวมทั้งสิ้น 541,937 ล้านบาท
แบ่งเป็น

ธุรกิจอาหารสัตว์ 229,539 ล้านบาท
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 222,407 ล้านบาท
ธุรกิจอาหาร 89,991 ล้านบาทอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน