รถทัวร์ประจำทาง ทำไมจึงอาการร่อแร่และไม่ได้ไปต่อ (วิเคราะห์)

จากข่าวใน Facebook Page Travel With Transport ที่รายงานถึงการประกาศปิดตัวลงของ สยามเฟิสท์ ทัวร์ ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ที่ดำเนินธุรกิจกรุงเทพ-ภาคเหนือ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ได้ปิดตัวลงในปลายเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

แม้ชื่อ สยามเฟิสท์ ทัวร์ จะเป็นชื่อที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

แต่ถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆ จะรู้จักกันดี ว่าในอดีตเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา สยามเฟิสท์ ทัวร์ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริการทุกเส้นทาง มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ อยู่แถวโรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4

ส่วนปัจจุบันชื่อ สยามเฟิสท์ ทัวร์ จำกัดอยู่ในวงแคบจากผู้ที่เคยใช้บริการสยามเฟิสท์ วิ่งรับส่งระหว่างกรุงเทพ-และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ มีบริการที่คนที่เคยใช้บริการส่วนใหญ่ประทับใจ

การปิดตัวลงของสยามเฟิสท์ ทัวร์ ทางเจ้าของบริษัทได้แก่ พุทธชาด-ปาริชาติ-ภูชิต กาญจนวลีรัตน์ ไม่ได้ออกมาให้เหตุผลในการปิดตัวธุรกิจรถทัวร์ในครั้งนี้แต่อย่างใด

เพราะในธุรกิจของพุทธชาด-ปาริชาติ-ภูชิต กาญจนวลีรัตน์ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักได้แก่

1. สยามเฟิสท์ ทัวร์ ให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ที่ปัจจุบันให้บริการรับส่งใน 6 เส้นทางหลัก คือ

กรุงเทพ -เชียงใหม่

กรุงเทพ-เชียงราย (สายเก่า)

กรุงเทพ-เชียงราย (สายใหม่)

กรุงเทพ-ลำปาง

กรุงเทพ-เชียงของ

กรุงเทพ-แม่สาย

2. สยามเฟิสท์เอ็กเพรส คาร์โก้ บริการรับส่งพัสดุด่วนและส่งพัสดุด่วนถึงบ้าน มีสาขาให้บริการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้แก่ พิษณุโลก แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา พาน เชียงราย ม.แม่ฟ้าหลวง แม่จัน แม่สาย ดอกคำใต้ จุน เชียงคำ เทิง เชียงของ ตาก แม่สอด

3. อัมรินทร์ ทัวร์ บริการให้เช่าเหมารถบัสปรับอากาศทุกเส้นทางทั่วประเทศ

และเมื่อดูจากรายได้ สยามเฟิสท์ทัวร์ เป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่ยังถือว่าไปได้ดี มีกำไรทุกปี โดยเฉพาะปี 2560 ที่มีกำไรมากถึง 7.1 ล้านบาท

รายได้สยามเฟิสท์ ทัวร์

2554       134,894,744.00   กำไร 2,238,657.84

2555       135,355,072.77   กำไร 2,162,775.60

2556       129,907,657.00   กำไร 2,241,464.55

2557       120,369,177.40   กำไร 2,241,464.55

2558       112,995,786.07  กำไร 2,459,291.94

2559       94,100,192.07      กำไร 2,912,881.19              

2560       91,965,228.51      กำไร 7,116,247.66

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รายได้จากบริษัท สยามเฟิสท์ ทัวร์ จำกัด

แต่แปลกที่ 3 ผู้บริหารกาญจนวลีรัตน์ กลับเลือกที่จะคงธุรกิจ สยามเฟิสท์เอ็กเพรส คาร์โก้ และ อัมรินทร์ ทัวร์ไว้ ทั้งๆ ที่เป็นธุรกิจที่มีรายได้และผลกำไรค่อนข้างต่ำ

รายได้ สยามเฟิสท์เอ็กซเพรส คาร์โก้

2554       6,737,140.00        กำไร 582,540.65

2555       6,945,071.00        กำไร 601,996.42

2556       11,951,367.24      ขาดทุน 734,534.25

2557       12,491,096.58      ขาดทุน 2,779,389.33

2558       14,289,347.60      ขาดทุน 1,969,182.71         

2559       14,235,308.52      ขาดทุน 2,850,304.92

2560       18,727,887.04      กำไร 906,020.16

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รายได้จากบริษัท สยามเฟิสท์เอ็กซเพรส คาร์โก้ จำกัด

รายได้อัมรินทร์ ทัวร์

2554       764,670.31           ขาดทุน 3,252.51 

2555       873,179.76           ขาดทุน 283,361.85

2556       1,014,233.31        ขาดทุน 308,058.46

2557       1,213,227.95       ขาดทุน 122,065.61             

2558       762,256.22           ขาดทุน 174,386.39

2559       811,354.97           ขาดทุน 231,676.98

2560       1,093,903.47        กำไร 283,673.63 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รายได้จากบริษัทอัมรินทร์ ทัวร์

 

ซึ่งเป็นไปได้ว่าการปิดตัวของสยามเฟิสท์ทัวร์มาจาก

1. การที่สัญญาร่วมเดินรถหมดลง และเจ้าของบริษัทอาจไม่อยากที่จะต่อศัญญา ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินลงทุนค่าต่ออายุสัญญาจำนวนมาก

2. ธุรกิจรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. มีการแข่งขันจากหลายๆ ด้าน เช่น การแข่งขันกับธุรกิจโลว์คอสแอร์ไลน์ ที่ดึงผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวให้เลือกใช้บริการแทนรถทัวร์ จากเวลาในการเดินทางที่รวดเร็วกว่ารถทัวร์ ที่ต้องใช้เวลาครึ่งวันในการเดินทาง โดยเฉพาะเดินทางไปยังจังหวัดที่ห่างไกล

และการแข่งขันกันบริการกับธุรกิจรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ด้วยกันเอง ที่ต้องแย่งชิงผู้โดยสารเพื่อให้มีรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินรถแต่ละเที่ยว เพราะถ้ารถมีผู้โดยสารไม่มากพอ จะไม่คุ้มทุนกับค่าน้ำมัน ค่าพนักงานขับรถ พนักงานบริการบนรถ และอื่นๆ

3. ผู้บริหารมีความคิดที่จะไปจับธุรกิจอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายน้อยกว่าธุรกิจรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. อย่างเช่นธุรกิจขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ จากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ ที่ต้องการการบริการขนส่งสินค้าอย่างมหาศาล

และที่ผ่านมาสยามเฟิสท์ได้ลงทุนด้านแวร์เฮาส์ ระบบการขนส่งและอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตนี้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งดูได้จากการขาดทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่บริษัทมีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

ทั้งนี้ แม้สยามเฟิสท์ทัวร์จะมีเหตุผลในการปิดตัวเป็นอะไร เราคงไม่รู้ดีเท่าผู้บริหาร แต่สำหรับผู้ที่เคยเดินทางกับสยามเฟิสท์ เชื่อว่าสยามเฟิสท์ยังอยู่ในความทรงจำตลอดไป

 

Marketeer FYI

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ที่แข็งแกร่งที่สุด

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ธุรกิจรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ได้ถูกธุรกิจโลว์คอสแอร์ไลน์เข้ามาแย่งชิงลูกค้าไปส่วนหนึ่ง

แต่ธุรกิจรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ก็ยังมีข้อดีของการให้บริการคือ ผู้โดยสารไม่ต้องใช้เวลารอขึ้นรถนานเท่ากับการรอขึ้นเครื่องบินที่ต้องใช้เวลามาถึงสนามบินก่อนประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ตกเครื่องแน่นอน

และการเดินทางแบบรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ยังมีจุดเด่นคือผู้โดยสารสามารถขอลงรถตามทางที่รถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ผ่านได้

และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. ในจังหวัดที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีขนส่งสาธารณะไหนมาทำลายได้คือ

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บขส. สายกรุงเทพ-นครราชสีมา

เนื่องจาก รถทัวร์ประจำทาง เป็นบริการที่มีการแข่งขันกันสูง และแต่ละบริษัทจะมีจุดเด่นในการให้บริการคือ วิ่ง 24 ชั่วโมง รถออกทุกครึ่งชั่วโมง

ทำให้ผู้โดยสารที่คิดจะไปนครราชสีมาสามารถเดินทางได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ เรียกได้ว่าคิดถึงย่าโมเมื่อไรก็ไปหาได้เมื่อนั้น

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน