ภาคธนาคารและหน่วยราชการ พร้อมช่วย SMEs ในงาน Smart SME Expo 2019  วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562 งาน Smart SME Expo 2019 ฮอลล์ 7-8 เมืองทองธานี เรามีภาครัฐและธนาคารที่มาร่วมออกบูธ และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการ ดังนี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
• สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวก ในบูธของ depa จะมีเหล่าสตาร์ทอัพ และ Digital Provider เข้ามาให้คำแนะนำว่าเทรนด์ธุรกิจดิจิทัลของท่านควรใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในรูปแบบใด
• มีคูปองมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่อง POS ได้ถูกลง เพื่อนำพาประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้
• อีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึง IoT และระบบ ERP เราก็จะผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้ในลักษณะ Matching Fund เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น เกิด Ecosystem ที่ดี
• โดยเราจะมีผู้ประกอบการ 6 บูธมามอบองค์ความรู้ และเกิด Business Matching ว่าจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
• ภายในบูธจะเสนอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถปรึกษาและขอมาตรฐานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเเล็บ
• นอกจากนี้ ยังมีการเสนอมาตรฐาน มอก.s ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้าถึงง่าย ไม่ยึดติดกับกฎหมาย รองรับผลิตภัณฑ์กว่า 45 ชนิด ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งานบริการ โดยในบูธยังมีบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ อาทิ บริษัทรับกำจัดปลวก รับทำความสะอาด ติดตั้งจานดาวเทียม ซักรีด ทำสปา
• ส่วนมาตรฐาน มอก. แบบเดิมก็ยังให้บริการอยู่ ซึ่งใครที่สนใจสามารถเข้าไปขอมาตรฐานต่างๆ ในงานได้

สถาบันอาหาร
• เรามีหน้าที่ยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เราต้องการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารให้ครบเครื่องทุกด้าน
• ปีนี้เรามีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการฟู้ดทรัค โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร การพัฒนาศักยภาพแรงงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากล และโครงการนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ หรือ New Food Warrior 2019
• พร้อมได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความก้าวหน้ามา 14 ราย เพื่อให้ผู้เข้างานเห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารในประเทศจะพัฒนาไปอย่างไร

สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• วว. ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดการยกระดับ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ในบูธจะพบกับเทคโนโลยีอาหารใหม่ๆ ที่จะช่วยผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแล็บทดสอบ รวมถึงเงินทุนช่วยผู้ประกอบการ และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เพื่อดีไซน์บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ก่อนออกไปสู่ตลาด
• รวมถึงการขอมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP ซึ่งมีคูปองนวัตกรรมไว้สนับสนุนผู้ประกอบการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
• เราต้องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และยั่งยืน ดังนั้น                                                                                                                                                                                                            เราจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมเมืองรองทั้งสิ้น 55 จังหวัด เพื่อกระจายการท่องเที่ยวและรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ด้วยนโยบายนี้ เรามีแผนยุทธศาสตร์เชื่อมเมืองหลักกับเมืองรอง และเชื่อมเมืองรองกับเมืองรองด้วยกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายนี้ ก็ได้นำไปสู่การจัดงานในครั้งนี้
• เพราะรูปแบบบูธที่เรานำเสนอจะเป็นขุมทรัพย์ทางด้านการท่องเที่ยว ช่วยให้ผู้เข้าชมบูธได้เสาะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยว แบบได้ความรู้ มีเกมและกิจกรรม เช่น พาไปเที่ยวเมืองรองแล้วให้ผู้เขาชมบูธเสนอความคิดเห็น
• นอกจากนั้นก็ได้เสนอสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น สินค้าธรรมชาติ สินค้าที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อย่างหัตถกรรม และสินค้าที่เกี่ยวกับความสนใจพิเศษ เช่น สินค้าคนพิการ ไปจนถึงสินค้ากลุ่มลักชัวรีต่างๆ
• และยังมีโครงการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ คือ ลดโลกเลอะ โดยจะให้ร้านอาหารต่างๆ งดใช้พลาสติก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ)
• เรามีบทบาทหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถ SMEs ให้สูงขึ้น ในปีนี้เราเน้นการตลาดนำการผลิต ปีนี้เราได้พัฒนานักธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 5,000 ราย แต่เราได้คัดเลือก Success Case มา 9 รายเพื่อเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้นำไปต่อยอด
• นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาประจำบูธ ถ้าผู้ประกอบการอยากทราบเทคนิคการทำออนไลน์ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้
• และในงานวันที่ 5 กรกฎาคม เราได้จัดอบรมทั้งเช้าและบ่าย ตอนเช้าเป็นการอบรมเรื่องลาซาด้า การทำธุรกิจ B2C ในไทย ตอนบ่ายจะอบรมเรื่องอาลีบาบา และเราจะเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซกับ สสว. เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน ได้ประโยชน์สูงสุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
• เรานำผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ และ SMEs ที่ผ่านการพัฒนาจากหลักสูตร  Franchise B2B มาแล้ว กว่า 40 บูธ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจที่เราพัฒนา และเพื่อสร้างอาชีพให้คนที่สนใจจะประกอบอาชีพ ได้สามารถมาเลือกช้อปธุรกิจได้ ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกัน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
• สสว. มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งพยายามดึงผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการของเรามาออกงาน และมีหน่วยงานร่วมมาให้โอกาสผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ อย่างการช่วยถ่ายรูปสินค้าให้ฟรี
• การให้คำแนะนำด้านการเขียนคอนเทนต์
• และดึงบายเออร์มาในงานนี้ด้วย เช่น เดอะมอลล์กรุ๊ป, ลาซาด้า, we love shopping, Bingsu (อีคอมเมิร์ซที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดฮาลาล), Beautynista (เว็บรวมเครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน) สำหรับใครที่อยากรู้ว่าโครงการของ สสว. มีอะไรบ้างเข้าไปลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่ smeconnext.com

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
• นำผู้ประกอบการที่ได้เข้าอบรมในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยีของ สวทช. และผู้ผ่านการอบรม Clean Technology มานำเสนอสินค้าและบริการภายในบูธ
• มีทีมคอยให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่รู้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางใด ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และในส่วนโครงการนี้ ก็จะมีการสนับสนุนค่าที่ปรึกษาให้ด้วย 50%
• ใครที่อยากมีธุรกิจนวัตกรรมเป็นของตัวเอง หรือ IP เป็นของตัวเอง จะมีเทคโนโลยีพร้อมใช้มานำเสนอ
• ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีมาตรฐานรองรับแล้ว ก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนอยู่ในบัญชีนวัตกรรมได้ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐ เพื่อเกิดการจัดซื้อจัดจ้างได้ในกรณีพิเศษ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
• สินเชื่อพิเศษสำหรับ SMEs ที่ไม่เคยส่งออก อยากส่งออกครั้งแรก แบบไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงิน 7 แสนบาท ปกติดอกเบี้ย 5% แต่ถ้ามาในงานนี้ ลดให้อีก 50 สตางค์ (เฉพาะ 10 คนแรกเท่านั้น)
• สำหรับ SMEs ที่โตมาหน่อย จะมีสินเชื่อเพื่อการส่งออกวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท ดอกเบี้ยปกติ 5.5% แต่ในงานนี้ลดให้อีก 50 สตางค์
• มีรับประกันการส่งออก สำหรับ SMEs ที่กลัวความเสียหายทีอาจเกิดขึ้นระหว่างส่งออก เช่น ไม่มารับสินค้า โดนชักดาบ
• พิเศษเฉพาะในงาน ปกติจะคิดค่าธรรมเนียมที่ 3,000 บาท ลดทันที 50%
• ในบูธ สามารถมาขอซื้อข้อมูลบายเออร์ได้ เพื่อช่วยการส่งออก และขยายตลาดได้อย่างสบายใจ
• มีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการส่งออก เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำภายในบูธทุกเรื่องในการส่งออก

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)
• เน้นความรู้คู่ทุน ปีนี้เรามาในธีม 4.0 โดยได้ร่วมมือกับสมาคมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อนำระบบจัดการร้านค้า ระบบ ERP ระบบบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบอื่นๆ พร้อมโปรโมชั่นใช้ฟรีมาเสนอให้ลูกค้า และคำปรึกษาที่ดีที่สุดคือทำยังไงให้เขาขายได้ และได้กำไรดีๆ เราจึงเน้นไปที่การตลาด การเงิน และบัญชี
• ส่วนทุน เรามีสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 3-5% ต่อปี เรามีสินเชื่อตัวหนึ่งชื่อ Local Economy Loan ซึ่งเป็น Soft Loan วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และการสนับสนุนเมืองรอง โดยนิติบุคคลดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ส่วนนิติบุคคลอยู่ที่ 5% เนื่องจากเราต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
• ผู้ประกอบการที่ต้องการสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ เราก็มี Transformation Loan วงเงินไม่เกิน 15 ล้าน ดอกเบี้ยคงที่ 4% เป็นเวลา 7 ปี
• ผู้ประกอบการที่เปิดบัญชีเดียวแล้ว เรามีดอกเบี้ย 5% ต่อปี นอกจากนั้น หากไม่มีหลักประกันมา ก็สามารถใช้ บสย. ทั้งหมดได้ เพราะเราต้องการลดต้นทุนอัตราดอกเบี้ยให้ SMEs

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย)
• บสย. เรามีหน้าที่ค้ำประกันให้กับลูกค้าที่เป็น SMEs เพื่อสามารถได้เงินกู้จากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ Micro SMEs รายจิ๋วๆ เราก็ค้ำประกันให้ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีหลักประกันหรือ หลักประกันไม่เพียงพอ บสย. สามารถช่วยได้
• ในงานครั้งนี้ เรามาในธีมหมอหนี้ ในบูธเรามีคุณหมอคอยให้คำแนะนำทุกท่าน ไม่ว่าเป็นเป็นผู้ประกอบการขนาดใดก็ตาม ใครที่อยากขยายธุรกิจ เงินทุนไม่เพียงพอ เริ่มธุรกิจใหม่ หรือขยายโรงงาน หรือแม้แต่กำลังติดขัดในการผ่อนชำระหนี้ ก็สามารถปรึกษาเราได้ ซึ่งครอบคลุมหนี้ทุกประเภท ในงานนี้เราเตรียมวิตามินมา 5 สูตร

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
• ไฮไลต์ในงานจะสนับสนุนสินเชื่อให้ SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนได้ยาว 4 ปี
• มีสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการขยายกิจการ ให้สามารถผ่อนได้ยาว 30 ปี
• สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานที่ได้ร่วมกับประกันสังคม ดอกเบี้ย 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้สามารถจ้างงานได้ต่อเนื่อง
• UOB Bizsmart ระบบบัญชี การออกใบเสร็จ จัดการธุรกิจ และทรัพยากรบุคคลออนไลน์ ให้ SMEs ได้ลองใช้ฟรี 1 ปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ปีนี้แบงก์กรุงเทพได้จัดโซนและทีมคอยให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน อีกส่วนก็จะมีบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ประกอบการ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง B Merchant Application สำหรับร้านค้าให้สามารถรับเงินจากลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต เดบิต หรือชำระผ่านทางออนไลน์ ช่วยให้ร้านค้าสามารถรับเงินได้เรียลไทม์ เห็นยอดทันที ช่วยบริหารจัดการการเงินได้
• นอกจากนั้น ยังมีบัตรเครดิตแพลตตินั่มท่องเที่ยว ซึ่งมีพันธมิตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อมอบส่วนลด พร้อมสะสมคะแนนแลกไมล์เดินทาง อาทิ รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย ฟลายเออร์โบนัส ของบางกอกแอร์เวย์ส และบิ๊กพอยต์ ของแอร์เอเชีย โดยสามารถทำบัตรเครดิตแพลตตินั่มท่องเที่ยวได้ในงาน เพราะยังมีที่ปรึกษา 24 ชั่วโมง พร้อมการประกันภัยให้ด้วย
• ทางด้านสินเชื่อ SMEs เราได้รับความร่วมมือกับ บสย. คือสินเชื่อสำหรับ Micro Enterprise สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่ต้องการวงเงินสูงมาก ไม่มีหลักประกัน แต่อยากได้การผ่อนแบบยาวถึง 5 ปี พร้อมการยกเว้นค่าธรรมเนียม 1 ปี ก็สามารถมาขอได้
• นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับภาครัฐในการออกสินเชื่อเพื่อปรับสู่บัญชีเล่มเดียว ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพเข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร เพื่อการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดยทำมาแล้วกว่า 3 ล้านครัวเรือน
• ในงานนี้ SMEs สามารถนำหลักประกันของท่านเอง ที่ไม่ติดภาระเเล้ว มาขอสินเชื่อกับธนาคารได้
• มีโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ธนาคารออมสิน
• ธนาคารออมสินให้ความสำคัญด้านสินเชื่อกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ SMEs เราได้ตั้งศูนย์ธุรกิจ SMEs กว่า 82 ศูนย์ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ เรายังให้บริการสินเชื่อกลุ่มสตาร์ทอัพ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วน SMEs ก็จะมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
• ในงานครั้งนี้เรามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกที่ 1.99%
• มีแอป GSB SMART SMEs ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลสามารถเช็กเบื้องต้นได้ว่าจะยื่นกู้ได้หรือไม่ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เช่น สสว. บสย. สวทช. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพที่เราจะมุ่งเน้นมาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
• ได้ปรับจากการสนับสนุนกิจกรรมต้นน้ำอย่างการทำไร่ทำนา มาที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากยิ่งขึ้น เช่น การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต กิจกรรมด้านการตลาด การให้บริการทางด้านการเกษตร รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 แสน ถึง 100 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ
• งานนี้จะนำเสนอสินเชื่อ SMEs ทางการเกษตรของสินเชื่อเพื่อกิจกรรมการรวบรวมการเกษตร ดอกเบี้ย 4% ต่อปี
• มีเว็บไซต์ www.afarmmart.com เน้นการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
• มีการนำกรณีคึกษาที่ประสบความสำเร็จมา และการให้คำแนะนำในสินเชื่อต่างๆ

 

ลงทะเบียนล่วงหน้า งานสัมมนา Smart SME Expo 2019 คลิกลงทะเบียนได้ที่ https://register.smartsmeexpo.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ 063-894-5528อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน