ตลาดโซเชียลมีเดียในจีน 2562 รู้ให้ลึก มองให้ชัด วิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์ในการเข้าถึงคนจีน

จีนเป็นประเทศที่ใหญ่ใครๆ ก็รู้

ความใหญ่ของประเทศจีนนี้ยืนยันได้จากประชากรของประเทศที่มีมากถึง 1,420 ล้านคน และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 829 ล้านคน โดย 98.6% ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ

เมื่อจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรดิจิทัลที่สูง และยังเป็นประเทศที่มีโลกดิจิทัลเป็นของตัวเองที่แตกต่างจากโลกดิจิทัลทั่วโลกที่ใช้กันอยู่ ได้กลายเป็นข้อกังวลของนักการตลาดที่จะเข้าไปบุกตลาดจีน ว่าควรสร้างตลาดผ่านแพลตฟอร์มไหนบ้าง

ชฎากร ธนสุวรรณเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอวีจี ไทยแลนด์ บริษัท ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ในประเทศจีน ได้เปิดเผยข้อมูลโลกของสื่อโซเชียลมีเดียจีน ที่หลายคนมองว่าเหมือนโลกคู่ขนานที่เราไม่รู้จักนักให้ชัดเจนขึ้น

เธอได้บอกกับเราว่าการใช้งานโซเชียลมีเดีย และออนไลน์แพลตฟอร์มของคนจีนมีพลังอย่างมหาศาล และเธอได้เปรียบเทียบให้เราฟังว่าในทุกๆ  60 วินาที ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างบนโลกออนไลน์ของจีน

 

ตลาดโซเชียลมีเดียในจีน ?

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราได้เห็นว่าโลกดิจิทัลของจีนเป็นโลกที่มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน เพราะประเทศจีนได้บล็อกโซเชียลมีเดียและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ประเทศอื่นๆ พัฒนา และสร้างโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ประชากรชาวจีนได้ใช้ทดแทน

โดยโซเชียลมีเดียแฟลตฟอร์มยอดนิยมได้แก่ We Chat ด้วยจำนวนผู้ใช้ 1,040 ล้านบัญชี และ Weibo ด้วยจำนวนบัญชีผู้ใช้ 337 ล้านบัญชี

และนอกจากนี้ ประเทศจีนยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตด้านการสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซสูง ที่เข้ามาตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของคนในประเทศจีน และส่วนใหญ่แล้วยังเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือ

และจากข้อมูลของ PwC ยังพบว่า คนจีนช้อปออนไลน์ผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซมากถึง 41%  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีเพียง 34% เท่านั้น

นอกจากนี้ ชฎากรยังได้บอกกับเราว่าแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง We Chat ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในธุรกิจโซเชียลคอมเมิร์ซจากพฤติกรรมผู้ใช้งาน We Chat ที่กดสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็น Official Account ในนั้น

 

 

We Chat Official Accounts with E-Commerce Links

2559     4,837 ครั้ง

2560     7,960 ครั้ง เติบโต 65%

2561     13,387 ครั้ง เติบโต 68%

ที่มา: AVG, มิถุนายน 2562

 

 

เธอได้บอกกับเราต่อว่า แม้ประเทศจีนจะมีการเติบโตด้านการใช้งานโซเชียลคอมเมิร์ซสูง แต่ก็ยังเป็นการใช้งานกระจุกอยู่ในเมืองที่มีความเจริญระดับ Tier 1 และ Tier 2 เท่านั้น

 

 

โซเชียลคอมเมิร์ซในจีนกระจุกตัวแค่ Tier 1-2 

Tier 1 Tier 2
2560 39% 12%
2561 29% 18%

Tier1 ได้แก่ Shenzhen, Beijing, Shanghai, Guangzhou

Tier 2 ได้แก่ Hangzhou, Chengdu, Qingdao, Suzhou, Taiyuan, Xiamen

ที่มา: AVG, มิถุนายน 2562 อ้างอิงจากเดือนมิถุนายน ในแต่ละปี

 

ทั้งนี้ จากพลังในการช้อปออนไลน์ของคนจีน ได้สร้างปรากฏการณ์ทางการค้าที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการช้อปออนไลน์ผ่านมือถือ ที่ในปีที่ผ่านมาได้สร้างมูลค่าการซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้สูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้านล้านบาท โดยมูลค่านี้มีสัดส่วนมากถึง 25% ของอุตสาหกรรมค้าปลีกจีนทั้งหมด และโซเชียลคอมเมิร์ซถือเป็นช่องทางการค้าที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน