บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ  จำกัดคว้า รางวัล ELMA ผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จาก“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทยให้ขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จิตชัย นิมิตรปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ผู้ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น และแช่แข็ง คลังสินค้าเขตปลอดอากร มากว่า 6 ปี กล่าวถึงการได้รับรางวัล ELMA ในปีนี้ว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า โดยเชื่อว่าเป็นเพราะบริษัท มีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายของ ระบบ โลจิสติกส์ และห้องเย็น  จากความพร้อมจึงทำให้ ส่งเข้าประกวดทำให้รวมถึงได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงองค์กรให้มีมาตรฐานเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติได้  โดยส่วนตัวเชื่อว่า จุดเด่นที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลคือ เพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเริ่ม จากก  การพัฒนาแพลตฟอร์มจากรูปแบบเดิมที่ใช้พนักงานเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นรูปแบบดิจิทัล  และใช้ระบบอัติโนมัติแทนการใช้แรงงานคน บริการคลังสินค้าของเรามีระบบความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิ –40 ถึง +25 องศาเซลเซียส ภายใต้ระบบบริหารคลังสินค้า Cold Chain Management System (CCMS) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ลดความผิดพลาดของข้อมูล โดยนำระบบบาร์โค้ดและเทคโนโลยี RFID มาช่วยบันทึกตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีข้อกำหนดในการจัดเก็บที่ต่างกัน

เป้าหมายของทาง บริษัทต้องการเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนของธุรกิจ โลจิสติกส์ไทย โดยเน้นการจับมือและการเข้าไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ เพื่อขายสินค้า โดยตอนนี้มีสองประเทศหลัก เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า โดยถือว่าเป็น สิ่งที่ทางบริษัทตั้งเป้าไว้เป็นอย่างมาก.​เพราะด้วยการที่ บริษัท เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จำกัด  เป็นหนี่งของ JWD ประเทศไทย โดย นอกจากความแข็งแรงและความเชื่อมั่นแล้วทางบริษัท พยายามหาโอกาสและขยายฐานลูกค้ามากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายและแนวทางการพัฒนาประเทศของงเมืองไทย ต่อไป

รางวัล  ELMA เป็นรางวัลที่ “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับผู้ประกอบการ         โลจิสติกส์ไทยให้ขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว ELMA 2019 ให้กับ “บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด” “บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด” ที่มีการพัฒนาองค์กรและบริการด้านโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online