IMD World Competitiveness Center ภายใต้มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์ Singapore University of Technology and Design หรือ SUTD เปิดเผยงานวิจัยจัดอันดับเมืองสมาร์ทซิตี้ หรือ Smart city index 2019 เป็นครั้งแรกซึ่งวัดผลจากการรับรู้ของประชาชนในการพยายามให้เมืองการเป็ฯเมืองสมาร์ทซิตี้ ทั้งในแง่การสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมทั้งมิติด้านมนุษยธรรม

โดยเมืองที่มีความเป็นสมาร์ทซิตี้อันดับ 1 คือ สิงคโปร์ ตามมาด้วยเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 3 คือออสโล ประเทศนอร์เวย์

ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 75

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer