นับเป็นเวลาถึง 20 ปี ที่ความรู้สึกดีๆ และความห่วงใยถูกส่งต่อให้พี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้น การเดินทางของ ผ้าห่มผืนเขียวย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 เมื่อภัยหนาวครั้งใหญ่ได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ด้วยอุณหภูมิหนาวเย็นและลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบติดลบ ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง จนมีรายงานถึงผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นดังกล่าว

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้ทราบถึงความเดือดร้อนและมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งไปถึงพี่น้องคนไทยด้วยกัน และนำมาสู่จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือและแบ่งปัน

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ได้กล่าวไว้ว่า คนไทย ให้กันได้ และก่อเกิดโครงการ ช้าง รวมใจต้านภัยหนาว นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ด้วยการออกเดินทางเพื่อนำความอบอุ่นภายใต้ผ้าห่มผืนเขียวผืนนี้ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ปีละจำนวน 2 แสนผืน

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมสานต่อความตั้งใจเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ภายใต้แนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUITY OF GIVING “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

เดินหน้าส่งมอบผ้าห่มอีกจำนวน 2 แสนผืน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาวให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์

จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ผ้าห่มผืนเขียว นี้ได้ห่มคลุมให้คลายหนาว และแผ่ขยายความอบอุ่นไปสู่ผู้ประสบภัย 45 จังหวัดทั่วไทย 574 อำเภอ 52,367 หมู่บ้าน พร้อมมอบโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข และยังได้กระจายความช่วยเหลือในความเดือดร้อนด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินไหวในต่างแดน เช่น ประเทศเนปาล และญี่ปุ่น

ด้วยปณิธานแห่งการให้นี้ได้ก่อให้เกิดเป็นแรงใจที่ทำให้หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งมอบความอบอุ่นกับโครงการฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่มาร่วมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้กับเด็กๆ และกิจกรรมชุมชนดีมีรอยยิ้ม ที่มาเติมเต็มทักษะพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ กีฬา ดนตรี ศิลปะ

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาในโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มาร่วมกิจกรรมสันทนาการ อีกทั้งยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ที่มาให้บริการตรวจรักษาสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมจิตอาสา จากศิลปิน ดารา และพันธมิตร ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชน

จากผ้าห่มผืนแรกที่มอบความอบอุ่นและรอยยิ้ม พัฒนาสู่การเป็นสัญลักษณ์แทนความห่วงใย และมีส่วนอย่างสำคัญในการเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งหนึ่งซึ่งช่วยปลูกสร้างจิตสำนึก สู่การสร้างสังคมแห่งการให้ จากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนสืบไป

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaibev.com/blanket/index.php

#ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว #ปีที่20 #มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน #ThaiBev #AlwaysWithYou

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer