ข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวปริมาณมหาศาลที่ผ่านตาผู้บริโภคในแต่ละวัน ทำให้แต่ละแบรนด์ต้องแข่งขันกันสร้าง Campaign ที่ทั้งน่าสนใจและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้เร็วที่สุด ซึ่งต้องยอมรับว่ารูปแบบเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Video Content โดย tubularinsight – Website ของบริษัทวิเคราห์ข้อมูล Online ที่มีลูกค้าเป็นแบรนด์ดัง ประเมินว่า ปี 2019 Content ประเภทนี้จะครองสัดส่วนการจราจรทางข้อมูล (Traffic) กว่า 80% ของ Internet ทั่วโลก

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ Video Content Campaign เพลงประกอบเป็นตัวช่วยที่จำเป็น ซึ่งหากขาดไปอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ดูจนจบ และไม่ได้รับสารที่แบรนด์ต้องการสื่ออย่างครบถ้วน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับการเลือกเพลงประกอบที่ลงตัว ช่วยสร้างความประทับใจให้ Campaign จนดูจบแบบไม่รู้ตัว

ฟันธงเลยว่าจะใช้เนื้อเพลงนำหรือเน้นทำนอง : ทุกครั้งในการเลือกเพลงประกอบ ต้องใช้ Video Content เป็นที่ตั้ง พิจารณาว่าเนื้อหาจะสื่อถึงเรื่องอะไร และเนื้อหามากน้อยเพียงไหน โดยหากมีการบรรยาย ทั้งรูปแบบเสียง (Voice Over) หรือข้อความ เพลงประกอบที่ใช้ควรมีแค่ดนตรีเปล่าๆ ส่วนถ้ามีเนื้อหาไม่มาก เนื้อเพลงที่สอดคล้องช่วยในเรื่องสร้างความประทับใจและการจดจำ ทั้ง Campaign และแบรนด์

ต้องไม่มองข้ามความสอดคล้อง : หลังเลือกแล้วว่าจะใช้เนื้อเพลงหรือดนตรีส่งให้ Campaign โดดเด่น อย่างถัดมาที่ต้องคำนึงถืงคือ ความสอดคล้องต่างๆ เช่น แนวดนตรี และการลำดับภาพ โดยทั้งหมดสามารถคิดนอกกรอบได้เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและสร้างการจดจำ ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่ใน Guardians of the Galaxy ภาพยนตร์รวมพล Super Hero พิทักษ์จักรวาล ที่เลือกใช้เพลงเก่าอมตะหลากหลายแนว แทนเพลงอิเล็กโทรนิคส์ หรือร็อคล้ำสมัย เป็น Soundtrack ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้หนังเป็นที่จดจำท่ามกลางหนัง Super Hero อีกหลายเรื่อง และยังช่วยให้เพลงเก่ากลับมาได้รับความสนใจอีกด้วย

ลองให้เพลงช่วยกำหนดจังหวะการตัดต่อ : เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะให้เนื้อเพลงนำหรือเน้นทำนอง และชัดเจนแล้วว่าจะใช้เพลงแนวไหนให้สอดคล้องกับเนื้อหา Campaign ที่ควรทำอย่างถัดมาคือให้จังหวะของเพลงกับลำดับของภาพหรือการตัดต่อไปด้วยกัน เช่นหากเป็นเพลงประกอบช้า จังหวะภาพก็ควรช้า แต่ถ้าใช้เพลงจังหวะเร้งเร้า การวางภาพก็ควรเร็วตามไปด้วย โดยลำดับภาพและเพลงประกอบที่สอดประสานกันจะสร้างความประทับใจ เป็นที่จดจำ และเสริมให้ใจความที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ขออย่าพลาดทำลืมเรื่องลิขสิทธ์ : อีกอย่างที่ควรทำแต่ถูกมองข้ามกันมากสุดในเรื่องเพลงประกอบคือลิขสิทธ์เพลง โดยทั้งแบรนด์และเอเยนซี่ควรใส่ใจประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เห็นว่าเพลงไหนเหมาะสมกับเนื้อหา Video Marketing Campaign ให้ติดต่อไปทางเจ้าของเพลงหรือบริษัทดูแลลิขสิทธ์ เพื่อนำเพลงไปใช้ได้ถูกต้องตามกฏหมาย เพราะคงไม่ดีแน่ถ้า Campaign เนื้อหาดี และเปี่ยมความสร้างสรรค์ ต้องถูกยกเลิกไป เพียงเพราะถูกฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธ์ / entrepreneurอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer