ปูนซีเมนต์นครหลวง หรือปูนอินทรี ผู้ผลิตปูนรายใหญ่อันดับสองในประเทศไทย ประกาศปิดโรงงานการผลิต โรงงานสระบุรี 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อสอดคล้องกับความต้องการปูนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยโรงงานสระบุรี 1 เป็นโรงงานผลิตปูนเม็ดเพื่อส่งออก ซึ่งเป็นโรงงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง และในปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้อย

การปิดโรงงานสระบุรี 1 ทำให้เกิดการว่างงานของพนักงานจำนวนมาก และปูนอินทรีมีมาตรการโครงการพนักงานลาออกแบบสมัครใจ

 

 

ทั้งนี้ ปูนอินทรีมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 3 โรงงาน และมีเตาเผาปูนซีเมนต์อีก 6 เตา ให้กำลังการผลิต 13 ล้านตันในปีที่ผ่านมา

และในปัจจุบันปูนอินทรีใช้โรงงาน 2 และโรงงาน 3 ในการผลิตเป็นหลัก

ปีที่ผ่านมาปูนอินทรีมีรายได้สุทธิ 47,593 ล้านบาท แบ่งเป็น

รายได้จากปูนซีเมนต์ 29,614 ล้านบาท

คอนกรีตและหินทราย 8,477 ล้านบาท

เทรดดิ้ง ส่งออกปูนซีเมนต์และปูนเม็ด นำเข้าและส่งออกส่วนประกอบแร่ และเชื้อเพลิง 6,423 ล้านบาท

และอื่นๆ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา วัสดุตกแต่ง ทดแทนไม้ 3,079 ล้านบาท

ด้วยการทำธุรกิจผ่านบริษัทในเครือดังนี้

โดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2520 

ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของปูนอินทรี ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มรัตนรักษ์ สัดส่วน 46.34% ด้วยจำนวนหุ้นรวมที่ถือผ่านทุกบริษัทของกลุ่มรัตนรักษ์ 138,089,419 หุ้น ซึ่งตระกูลรัตนรักษ์ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในปูนอินทรีมาตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2555 หลังจากที่บริษัทไทย ร็อค-เซ็ม จำกัด (Thai Roc-Cem Company Limited) และ HOLDERFIN B.V. ผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ให้

กลุ่มจาร์ดีน สัดส่วน 25.54% ด้วยจำนวนหุ้นรวมที่ถือผ่านบริษัท JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED 138,089,419 หุ้น

และที่เหลือ 28.12% เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย

 

ทั้งนี้ ปูนซีเมนต์นครหลวงยังเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery System)

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer