ทุกภาคส่วนบอบช้ำจากวิกฤตโควิด-19…

โดยเฉพาะ คนตัวเล็กในสังคม หลายคนต้องสูญเสียรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรืองานที่เคยมีหดหายสวนทางกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้ถูกปรับลดตามรายได้ที่หายไป

ทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นธารน้ำใจเยียวยาปัญหาเรื่องปากท้องก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งในรูปแบบของเงินบริจาค ข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนแรงใจ ผ่านหลากหลายแคมเปญ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ ที่พอมีกำลังประคับประคองทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตร้ายครั้งนี้ไปด้วยกัน

Forest for Life สร้างป่า สร้างชีวิต’
อนุบาลกล้าไม้ สร้างไม้ใหญ่คืนสู่ธรรมชาติ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างยั่งยืน

เชื่ออย่างหนึ่งว่า การช่วยเหลือที่ดีที่สุดมักเกิดจากสิ่งที่เราถนัด อีกทั้งการแก้ปัญหาที่ดีต้องได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

บทความนี้ Marketeer Online จึงหยิบเอาหนึ่งในโมเดลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้น่าสนใจอย่าง ‘Forest for Life สร้างป่า สร้างชีวิต’ จากบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) นำโดยโครงการ The Forestias โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวคิดในการ ”สร้างเมืองคู่ป่า” พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยด้วยจุดขายที่แตกต่างกว่าคู่แข่งในตลาด อย่างการสร้างป่าในเมือง เติมพื้นที่สีเขียวกว่า 30 ไร่ในโครงการไว้ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติ

อีกทั้งยังมองสเกลกว้างไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิต (For All Well-Being) เช่น ความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งโดยรอบ และที่อื่น ๆ รวมถึงสังคมในปัจจุบัน ซึ่งต้องบอกว่านาทีนี้ยังมีผู้คนและชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ จากผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ CSR จาก MQDC จึงไม่ใช่เพียงแค่การมอบสิ่งของ มอบเงินบริจาค… แต่ยังต้องมาพร้อมกับการปลุกแนวคิดในการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติ จุดไอเดียให้ผู้ที่ได้รับการเยียวยามองเห็นโอกาสในการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) มองเห็นถึงโอกาสในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนโดยใช้การสร้างป่าเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการช่วยเหลือได้

จนเกิดเป็นโครงการ ‘Forest for Life สร้างป่า สร้างชีวิต’ ที่ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษาและเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network นำกล้าไม้ 1.2 ล้านต้นมอบให้กับ 1,000 ครอบครัว เพื่อนำไปดูแลอนุบาลจนแข็งแรง พร้อมมอบเงินสนับสนุนครอบครัวละ 15,000 บาท รวมเป็นมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ตามระยะเวลาที่ครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการต้องดูแลกล้าไม้

โดยมี กรมป่าไม้ เป็นผู้อบรมความรู้และให้ข้อมูลกับชุมชนในการดูแลกล้าไม้อย่างถูกต้อง ซึ่งเมื่อจบโครงการกล้าไม้ยังจะถูกส่งต่อให้ทางกองสาธารณะ กรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวใน กทม. แจกจ่ายในโครงการกล้าไม้คนเมือง มอบให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงกล้าไม้บางส่วนจะถูกนำมาปลูกต่อเพื่อให้เป็นต้นไม้ใหญ่ในโครงการ The Forestias บางนา กม. 7 โครงการที่อยู่อาศัยท่ามกลางผืนป่า 30 ไร่ อีกด้วย

กล้าไม้พันธุ์ต่าง ๆ ที่นำมาให้ชุมชนได้ดูแลมีหลากหลายประเภท ไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่า รวมถึงพืชสวนครัวดูแลง่ายที่สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย หรือเพาะเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ได้อีกทาง

“สำหรับตัวโครงการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,000 ครัวเรือน เพื่อดูแลต้นกล้า 1.2 ล้านต้น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสแรก 500 ครัวเรือน ดูแลกล้าไม้จำนวน 6 แสนต้น ซึ่งชุมชนนำร่อง คือชุมชนวัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี จำนวน 26 ครัวเรือน และขยายสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

จากข้อมูลพบว่า ชุมชนวัดทุ่งเหียงมีหลายครอบครัวที่ประสบปัญหาขาดรายได้ทั้งครอบครัว การเข้ามาร่วมโครงการนี้จึงช่วยทำให้ชุมชนมีรายได้พอเลี้ยงชีพในช่วงเวลา 3 เดือน ที่สำคัญความรู้ในการเพาะกล้าและดูแลกล้าไม้ที่คนในชุมชนได้รับยังเป็นความรู้ที่สามารถต่อยอดกลายเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต

สะท้อนแนวคิด MQDC For All Well-Being “การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

สิ่งที่สะท้อนจากโครงการ Forest for Life คือการได้เห็นความร่วมมือจากหลายภาคฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไปพร้อม ๆ กับจุดประกายแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในวันข้างหน้า วันที่ผู้คน ชุมชน และสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Forest for Life ได้ที่:  www.MQDC.com

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer