ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการ SACICT CONCEPT 2020 เป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

โดยจะเน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมรวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสิ่งของในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด สามารถนำไปวางจำหน่ายเพื่อให้สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตและชุมชนที่สร้างชิ้นงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

อดิศักดิ์ จันทร์วิทัน รองผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อธิบายถึงการทำงานร่วมกันจาก 3 กลุ่มพันธมิตรหลัก ได้แก่

กลุ่มพันธมิตรทางการค้า ที่มาพร้อมโจทย์ความต้องการของตลาดซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่กระบวนการพัฒนา

กลุ่มผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม 40 รายจากทั่วประเทศที่ถูกคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 200 ราย นำไปสู่การพัฒนาชิ้นงานศิลปหัตถกรรมต้นแบบในรูปแบบที่แตกต่าง

จับมือกับกลุ่มผู้สร้างสรรค์ทีมนักออกแบบจาก 5 สตูดิโอออกแบบชั้นนำของไทยอย่าง Salt and Peeper Studio, Ease Studio, Atelier 2+, PHTAA Living Design, และคุณอนุพล อยู่ยืน จาก Mobella ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในกระบวนการทำงาน ทีมนักออกแบบได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต ดึงเอาศักยภาพของผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย และนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตปัจจุบัน อาทิ ผ้าทอมือ งานเซรามิก งานจักสาน งานไม้ งานโลหะ และอื่น ๆ

พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาดิจิทัลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวคุณค่าและที่มาของผลิตภัณฑ์ เช่น แนวคิด ภูมิปัญญา หรือเรื่องราวของชุมชน แฝงอยู่ในผลงานแต่ละชิ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน และสร้างความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์ได้อีกทาง

SACICT CONCEPT SHOWCASE
งานเดียวที่รวม 40 ผลงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาไทยให้เราได้สัมผัส

สำหรับผลงานจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย ทั้ง40 คอลเลกชั่นสร้างสรรค์ จาก 40 ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมและช่างฝีมือทั่วประเทศไทย ได้ถูกนำมาจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 26- 30 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสผลงานศิลปหัตถกรรมในรูปแบบใหม่ พร้อมแนวคิดการออกแบบอันสร้างสรรค์ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

“ทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานด้านศิลปหัตถกรรม องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยส่งต่องานศิลปหัตถกรรมไทย ออกสู่วงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในด้านการค้าและจำหน่าย หรือแม้แต่การต่อยอดภูมิปัญญาไทยในการใช้ผลิตภัณฑ์ การบอกต่อเรื่องราวการผลิต และแลกเปลี่ยนมุมมองให้ผู้ผลิตภายใต้โครงการ  SACICT CONCEPT 2020 เพื่อต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และสอดรับกับการใช้จริงของโลกยุคปัจจุบัน”

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sacict.or.th, www.facebook.com/sacict
หรือโทรติดต่อ
: 1289อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน