แม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา จะมีหลายธุรกิจ หลายผู้ประกอบการที่รับมือ และปรับตัวไม่ทันต้องล้มหายไป

แต่ก็มีบางธุรกิจที่เกิดและน่าจับตาในช่วงโควิด-19 เมื่อผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่หันมาประกอบธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal มากขึ้น

โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ธุรกิจทางการแพทย์ และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ สะท้อนได้จากข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาเปิดเผยถึง 10 ธุรกิจโดดเด่นที่มีผู้ประกอบการจดทะเบียนเปิดเพิ่มมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค. 2563)

และยังคาดว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของการประกอบธุรกิจจะเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

ซึ่งต้องมองถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 2 ในประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศด้วย

แล้วมีธุรกิจอะไรบ้างที่เป็นดาวรุ่งและเปิดเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

 

 

และหากจำแนกออกเป็นกลุ่มธุรกิจพบว่า

ธุรกิจการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยที่ทำจากยางพารา การขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ และธุรกิจการฆ่าเชื้อโรค/กำจัด ธุรกิจกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 37%

ธุรกิจ e-Commerce เพิ่มขึ้น 35%  สะท้อนได้จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหันไปซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น

ธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน เพิ่มขึ้น 19% จำนวนที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจขนส่งอาหารและเอกสาร จากสถานการณ์ที่ผู้บริโภคต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าและอาหารทางออนไลน์ ทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้น 10%

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน