Café Amazon ร้านกาแฟเพื่อสังคม อีกบทบาทของผู้นำที่ต้องทำมากกว่าธุรกิจ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Café Amazon คือธุรกิจกาแฟที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูง ด้วยปัจจัยสำคัญที่ผลักดันทั้งบรรยากาศร่มรื่นเสมือนโอเอซิสกลางทะเลทราย รสชาติกาแฟที่ถูกใจผู้บริโภคคนไทย โลเคชั่นสะดวกในการเข้าใช้บริการ และราคาที่สมเหตุผลเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม

ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคงสร้างคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการนำเสนอ  Café Amazon for Chanceอีกหนึ่งรูปแบบร้านของCafé Amazon

โดยการนำธุรกิจกาแฟมาสร้างคุณค่าและลดช่องว่างทางสังคม ให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมในกลุ่มต่าง ๆ ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถ และสร้างรายได้ ผ่านร้านCafé Amazon

เริ่มต้นปี 61 สร้างโอกาสเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2561 Café Amazonได้เริ่มโครงการ “พัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน” ที่ถือเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมทั้งไม่มีการอบรมพัฒนาความสามารถในสายอาชีพนี้ ให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านCafé Amazon

และเปิดบริการ Café Amazon for Chance สาขาแรก เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทำให้ผู้พิการทางการได้ยินมีความรู้สึกเท่าเทียมกับคนปกติมากยิ่งขึ้น

ภายใต้สโลแกนที่ว่าCafé Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย”

มากกว่ารายได้ คือความภูมิใจในตัวเอง

พอเห็นว่าทางCafé Amazonเปิดรับสมัครคนหูหนวกเข้าทำงาน เลยลองเข้ามาสมัครดู ก่อนหน้านั้นไม่มีความมั่นใจในการมาเลยค่ะ แต่ว่าพอเราได้ผ่านการอบรมจากCafé Amazonและได้ลองมาเป็นบาริสต้าจริง ๆ ก็ค้นพบว่าเราสามารถทำได้เท่ากับคนปกติเลย”

ปนัดดา เกสร หนึ่งในบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน พูดถึงการได้มาเป็นบาริสต้าของCafé Amazon for Chance ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า สิ่งที่Café’ Amazonสรรค์สร้างขึ้นนั้นได้เปลี่ยนชีวิตให้กับพวกเขา ไม่เพียงแค่มอบโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกดี ๆ และสร้างคุณค่าให้กับชีวิตอีกด้วย

“ภูมิใจในตัวเองมากเลย พอเราได้มีอาชีพแล้ว เราก็รู้สึกเท่าเทียมกับคนปกติ มีความสุขมากที่มีร้านที่ให้โอกาสคนหูหนวกได้ทำงานร่วมกับคนปกติ” ความรู้สึกจาก รัตนาภรณ์ สว่างโลก บาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ อรอนงค์ อินเสน Barista อีกหนึ่งผู้พิการทางการได้ยินที่ได้รับโอกาส ที่กล่าวว่า

รู้สึกภูมิใจมาก มีคุณค่า มีความสุข ตื่นเช้ามาพอออกมาจากบ้านถึงที่ทำงาน ก็มีความสุขที่จะได้อยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำให้มีความสุขในทุกเช้าเลย และยังทำให้มีอาชีพ มีเงินที่จะดูแลตัวเอง มีเงินที่จะให้ลูก ให้พ่อกับแม่ ให้ที่บ้าน อยากขอบคุณCafé Amazonที่ให้โอกาสการทำงานที่ร้านแห่งนี้”

ต่อยอดสู่บาริสต้าสูงวัย + กลุ่มผู้พิการทหารผ่านศึก

ความสำเร็จจากร้าน Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยิน จนขยายเพิ่มไปถึง 6 สาขาในปัจจุบัน

Café Amazonได้ขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มอื่น ๆ มากขึ้น เริ่มจาก “กลุ่มผู้สูงวัย” ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการทำงานจากวัยที่มากขึ้น

จึงได้มีการจัดตั้ง ร้านCafé Amazon for Chance สาขาที่ดำเนินการโดย “บาริสต้าสูงวัย” สาขาแรกขึ้น ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

และยังได้ขยายโอกาสไปสู่กลุ่มผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว จัดตั้งร้านCafé Amazon for Chance สาขาแรกที่มีบาริสต้าเป็นผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ ศูนย์บัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม จ. ชลบุรี

เดินหน้าขยายโอกาสอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันCafé Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 9 สาขา  แบ่งเป็นร้านที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยินทั้งสิ้น 6 สาขา ผู้สูงวัย 1 สาขา และผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว 1 สาขา ประกอบด้วย

ซึ่งสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 33 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 23 คน ผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน ผู้สูงวัย 5 คน ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว 3 คน โดยตั้งเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 12 แห่ง ภายในสิ้นปี 2563

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer