คนไทยมีหนี้สินครัวเรือนและการผ่อนชำระในปี 2563 จำนวน 483,950.84 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 42.3% สูงสุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา อ้างอิงจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน

มูลค่าหนี้สินครัวเรือนไทย นับเป็นมูลค่าสูงสุดศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจเป็นครั้งแรกเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา
ปัจจัยที่ทำให้ก่อหนี้สินครัวเรือนมาจากรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย จากค่าครองชีพที่สูงสุด รวมถึงภาวการณ์ตกงานหรือขาดรายได้จากการทำงาน
จากการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า

การเกิดหนี้ครัวเรือนมาจาก
ปัญหาเศรษฐกิจไม่ดี 72.1%
ค่าครองชีพไม่สอดคล้องกับรายได้ 59.4%
รายได้ที่รับลดลง 54.8%
และ 55% มาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาคนไทยก่อหนี้ครัวเรือนใหม่สูงถึง 70% เมื่อเทียบกับหนี้ที่มีอยู่ แต่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า แม้ประเทศไทยมีหนี้สินครัวเรือนที่สูง แต่อย่างน้อยหนี้สินครัวเรือนเกิดจากหนี้ในระบบ 75.3% และ 24.7% ที่เหลือเกิดจากหนี้นอกระบบ


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน