ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมือระหว่างสมาคม และพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล รวมถึงแพทยสภา ผนึกกำลังระดมเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล สนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมกับขับเคลื่อนโรงพยาบาลสนามต้นแบบสู่ SMART FIELD HOSPITALS

การร่วมมือในครั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก ผ่านวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการได้แก่  

1) การเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม

2) การเชื่อมโยงเทคโนโลยีระหว่างโรงพยาบาลสนาม รวมถึงการดูแลตัวเองต่อที่บ้าน

3) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพันธมิตรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์วิกฤต

การขับเคลื่อนสู่ SMART FIELD HOSPITALS ของสภาดิจิทัลฯ และพันธมิตร นำร่องผ่านโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง

และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

ด้วยการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น “SMART FIELD HOSPITALS”  เน้นการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์กับคนไข้

เชื่อมต่อระบบโรงพยาบาลหลักกับโรงพยาบาลสนาม ให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค และสามารถขยายการให้บริการหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอนาคต

ซึ่งประกอบด้วย

 

  • Smart Device ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกับประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ใช้
  • ระบบเฝ้าติดตามอาการและการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย (Secure Patient Monitoring & Records) ระบบเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยแต่ละรายโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด และระบบบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย (ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ระดับออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ และข้อมูลการรักษา) ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  
  • ระบบนัดหมายและสื่อสาร (Scheduling & Communication) : ระบบรองรับการนัดหมายและการจัดคิวในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุมด้วยวีดิทัศน์ (Video Conferencing) การประชุมด้วยเสียง (Voice Call) การแชท (Chat) และการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยผู้ป่วย
  • การลดความเครียดและให้ความรู้ (Stress Relief & Education) : ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงเพื่อลดความเครียดและให้ความรู้ผู้ป่วยระหว่างอยู่ใน รพ. สนาม
  • ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมและ รพ. สนาม (Environment & Facility Monitoring) ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อม เช่น ระดับแสง อุณหภูมิ ระดับความชื้นของพื้นที่ และ รพ. สนามเพื่อรายงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure: Network and Data Centers) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการประมวลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่รวดเร็วและปลอดภัย

 

ทั้งนี้การพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น SMART FIELD HOSPITALS  มีแผนดำเนินการพัฒนาด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือในครั้งนี้

ประกอบด้วย

ประเภทสมาคม ได้แก่

1)สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย   

2) สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี 

3) สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4) สมาคมซีไอโอ 16  

5)สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย

6)สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

7) สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

8) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย

9) สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย    

10) สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

11) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ 

12) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย

13) สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 

14) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

15)  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

16) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

17) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

18) สมาคมไทยไอโอที

19) สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย

 

ประเภทกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ได้แก่

1)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

2)บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

3)บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC)

4)บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

5)บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Microsoft)

6)บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จำกัด (Accenture)

7)บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จํากัด

8) บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (CISCO)

9)บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด (Ericson)

10)บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

11)บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Oracle)

12)บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (True)

 

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ ได้แก่

1) บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด / เป็ดไทยสู้ภัย 

2) บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด 

3) บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 

4) บริษัท สราญ เทคโนโลยี จำกัด

5) บริษัท ไอร่า คอนเซปท์ จำกัด

 “สถานการณ์ครั้งนี้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  ผมและสมาชิกสภาดิจิทัลฯเชื่อว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นโซลูชั่นสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการรับมือภาวะวิกฤตขณะนี้ ซึ่งประเทศไทยมีหลายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และมีความสามารถในการพัฒนาโซลูชั่นที่ล้ำสมัย

ดังนั้นสภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีสรรพกำลังและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงพร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ มารวมพลังเพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทุกองค์กรมีอยู่มาร่วมสร้างประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติในช่วงนี้ไปให้ได้”

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้ายอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer