บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผนึกกำลังบริษัทในเครือเดินหน้าสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่องรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ที่ประกาศสนับสนุนงบประมาณรวม 200 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้แก่โรงพยาบาลสนามในหลายพื้นที่ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือซีพี ขานรับนโยบายและเร่งผนึกกำลังบริษัทในเครือเดินหน้าภารกิจอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระระบบการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ไปได้โดยเร็ว

ในการนี้ ผู้แทนเครือซีพี นำโดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ พร้อมด้วย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บมจ. สยามแม็คโคร นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม และอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามสังกัดกองทัพบก โดยมี พล.ท. ชาญชัย ติกขะปัญโญทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก  พลตรี สรรเสริญ คล้ายแก้ว เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามกรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ


นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือซีพีและบริษัทในเครือมีความห่วงใยและพร้อมเป็นกำลังสำคัญร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 กับคนไทยทั้งประเทศ โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารพร้อมรับประทาน และอำนวยความสะดวกระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามในสังกัดกองทัพบก ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ “ซีพีร้อยเรียงความดี” ที่ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีร่วมแสดงพลังความดีและความภาคภูมิใจในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นในค่านิยม 6 ประการมาตลอดหนึ่งศตวรรษ มุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ ส่งความห่วงใยให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 และคนไทยทุกคนให้มีพลังก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือได้ดำเนินโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกที่สาม ตามนโยบายนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี โดยผนึกกำลังบริษัทและกลุ่มธุรกิจในเครือ สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน น้ำดื่ม และระบบการสื่อสาร ในภารกิจโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลและชุมชน ไปแล้วกว่า 43 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และการสนับสนุนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ขยายความช่วยเหลือไปยังชุมชนที่เผชิญสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ. สมุทรสาคร และชุมชนคลองเตย ที่ให้การสนับสนุนผ่านมูลนิธิดวงประทีป ตลอดจนล่าสุดเครือซีพีได้สนับสนุนภารกิจเพื่อชาติด้วยการเปิดพื้นที่ให้บริการจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่โลตัส สาขาพระราม 4 และทรู ดิจิทัล พาร์ค


พล.ท. ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมการแพทย์ทหารบก  กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือที่ร่วมกันสนับสนุนอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม และเสริมระบบการสื่อสาร เสริมทัพภารกิจโรงพยาบาลสนามของกองทัพบก นับเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งกองทัพบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยใช้สถานที่หน่วยทหารและสิ่งอุปกรณ์ที่มีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระของโรงพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีอัตราของผู้ติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือคนไทยทุกคนร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ช่วยให้ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤต และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน