การขยายตัวของตลาด E-commerce ทำให้ DHL ต้องหาพนักงานเพิ่ม โดย DHL เริ่มให้พนักงานในคลังสินค้า ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ของ Locust Robotics  โดยเฉพาะการนำพัสดุที่ต้องส่งไปวางในจุดที่ระบุ รวมถึงการคัดแยกต่าง ๆ

ปรากกฏว่าสามารถคัดแยกสินค้าได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง จน DHL เตรียมเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์ของ Locust Robotics ในคลังสินค้าทั่วโลกเป็น 2,000 ตัว/trendhunterอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน