สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์นี้จำเป็นต้องเร่งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

ล่าสุด คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 5,000,0000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab Unit) จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นผู้รับมอบ  นอกจากนี้ TOAได้มอบผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยและงานสาธารณสุข อีกจำนวน 20,700 ชุด ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ (ทีโพล์),

สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรน้ำ(ทีโพล์), โฟมล้างมือ (คลินิซอฟ), น้ำยาล้างจานและทำความสะอาดอเนกประสงค์ (ทีโพล์ อัลตร้า เพียว) รวมถึงสเปรย์ป้องกันและกำจัดยุง (เชนไดร้ท์) สำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป 

นอกจากนี้ TOA ยังได้มอบเงินจำนวน 2,050,000 บาท  เพื่อสมทบทุน  “โครงการเตียงต่อชีวิต สร้างหอผู้ป่วยแรงดันลบ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต” เพื่อช่วยขยายการรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าขั้นวิกฤตอย่างเร่งด่วน โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมในพิธีรับมอบ 

พร้อมทั้ง TOA ได้มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ (Teepol) จำนวน 10,000 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชากองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โควิด-19  โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชากองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ จัดขึ้น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อเร็วๆ นี้

TOA ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน