ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชน ให้นำหลักสูตรความรู้และเสริมสร้างทักษะทางการเงินในโครงการ “ตังค์โต Know-how” ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ สู่บุคลากรศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภายใต้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กว่า 100 คน จาก 18 จังหวัด
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ พร้อมการสร้างความตระหนักในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน การมีวินัยการออม และการเพิ่มศักยภาพในตนเองเพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (ส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น 114 คน จาก 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ พะเยา พิษณุโลก ชัยนาท เพชรบูรณ์ เลย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว นครนายก ระยอง สมุทรปราการ กาญจนบุรี ตรัง นราธิวาส

อนึ่ง โครงการ “ตังค์โต Know-how ดำเนินการตามพันธกิจของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ในการส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน ภายใต้ปรัชญา  Everyone Matters” “ใครไม่เห็น เราเห็น”

#ตังค์โค #ตังค์โตknowhow #ไทยเครดิต #ThaiCredit #EveryoneMatters #ใครไม่เห็นเราเห็นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน