โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งของใช้จำเป็น ประกอบด้วย ข้าวสารจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็กให้แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง  เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ในโอกาสนี้ คุณสุพิชา ธีระชัยชยุติ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค พร้อมด้วย คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ คุณจินดา ถนอมรอด (ที่ 3 จากซ้าย)  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยเคสสีเขียวที่รักษาอาการติดเชื้อจนหายแล้ว แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องกักตัวเองอีก 14 วันในโรงพยาบาล เทศบาลนครแหลมฉบังได้รับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว มารักษาต่อที่ศูนย์พักคอย เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความต้องการในส่วนนี้ จึงได้มอบความช่วยเหลือร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ที่เราได้ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร  ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online