#MarketingAsia

75% ของร้านอาหารในเกาหลีใต้เผชิญวิกฤตแรงงาน คนรุ่นใหม่ไม่ยอมเป็นพนักงานบริการ

ร้านอาหาร 3 ใน 4 แห่งในเกาหลีใต้กล่าวว่า พวกเขากำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากคนหนุ่มสาวยังคงเลี่ยงงานในอุตสาหกรรมบริการ ในขณะที่โควิด-19 ได้จำกัดแรงงานต่างชาติไม่ให้เข้ามาในประเทศ

ตามรายงานปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารโดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมบริการอาหารของเกาหลีใต้ระบุว่า  75% ของเจ้าของร้านอาหารจำนวน 207 รายที่ทำการสำรวจในเดือนกันยายน ยอมรับกำลังเผชิญปัญหาแรงงาน

มีเพียงร้อยละ 4.8% เท่านั้นที่กล่าวว่าสถานการณ์ดีขึ้น และ 20.3% ระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อพิจารณาในแต่ละภาคส่วนแล้ว 80% ของร้านอาหารต่างประเทศกล่าวว่า พวกเขาประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รองลงมาคือร้านอาหารเกาหลี 77.7% และร้านอาหารขนมขบเคี้ยว ขนมหวานที่ 53.6% ที่มีปัญหาเดียวกันนี้

เจ้าของร้านอาหารกล่าวว่า เหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าการจ้างคนทำได้ยากคือขั้ นตอนทางกฎหมายที่ซับซ้อนในการสรรหาชาวต่างชาติ

เหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ ความยากลำบากในการจ้างคนหนุ่มสาวในวัย 20 และ 30 ปี ประชากรสูงอายุ การใช้แรงงานจำนวนมาก และอัตราการลาออกสูง

คนหนุ่มสาวเกาหลีใต้หลีกเลี่ยงการทำงานในร้านอาหารเนื่องจากต้องพบกับการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และตอนกลางคืน

ขณะที่ผู้หญิงในวัย 30 และ 40 ปี ซึ่งเป็นกำลังหลักในอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร ก็กำลังมองหางานในสาขาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงาน เจ้าของร้านอาหารเสนอให้รัฐผ่อนปรนข้อกำหนดการจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติเป็นมาตรการที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด

“จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบที่ยืดหยุ่น เช่น การผ่อนคลายขั้นตอนการจ้างงานคนต่างด้าวและการขยายเวลาวีซ่า” สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมบริการอาหารของเกาหลีใต้กล่าวในรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาข้อจำกัดการเดินทางที่เข้มงวดจากการระบาดใหญ่ที่ขัดขวางการรับสมัครแรงงานต่างชาติ

กระทรวงแรงงาน เกาหลีใต้ คาดการณ์ว่าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์จะเข้าประเทศได้ตามปกติ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมบริการอาหาร/koreaheraldอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน