พิษโควิด-19 ทำร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นแซง กทม. ในรอบ 13 ปี

นายอัทสิชิ ทาเคทานิ ประธาน เจโทรฯ กรุงเทพ เปิดผลสำรวจประจำปี 2564 จากวันที่ 8 ก.ย. – 16 ธ.ค. 64 ถึงแนวโน้มร้านอาหารญี่ปุ่นในไทย ระบุว่าแม้ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นกลับเพิ่มขึ้นกว่า 6.7% จากปีที่แล้ว โดยมีจำนวนทั้งหมด 4,370 ร้าน (ไม่นับรวมร้านที่ปิดกิจการชั่วคราว)

ที่น่าสนใจ ที่ถือว่าเป็นสถิติใหม่เลยก็คือ ร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างจังหวัดมีจำนวนมากกว่าร้านในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี (ปี 2554 ไม่มีการสำรวจ) โดยร้านในต่างจังหวัดมีจำนวนทั้งหมด 2,297 ร้าน ส่วนร้านในกรุงเทพฯ มีจำนวนทั้งหมด 2,073 ร้าน ซึ่งอาจส่งผลมาจากมาตรการของภาครัฐที่คุมเข้มในพื้นที่สีแดงหรือในกรุงเทพฯ มากกว่าต่างจังหวัด

สำหรับประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น 2 ลำดับแรก ได้แก่ ร้าน Sushi และ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น โดยจำนวนร้านเปิดใหม่ของทั้งสองประเภทนี้มีมากถึง 61% จากร้านเปิดใหม่ทั้งหมด

โดยร้าน Sushi มีจำนวนเพิ่มขึ้น 342 ร้าน และภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น 197 ร้าน ส่วนประเภทร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ Soba/Udon โดยเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 2 ร้านเท่านั้น แต่ด้วยพิษของโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้องมีร้านที่ปิดกิจการชั่วคราวจาก 70 ร้านในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 231 ร้านในปีนี้

หากวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านราคาจะพบว่า ระดับราคาเฉลี่ยต่อหัวที่มีจำนวนร้านมากที่สุดคือราคา 101-250 บาท ตามมาด้วยราคา 251-500 บาท เหมือนกันทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงการใช้บริการ Food Delivery มีมากขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้วด้วย

ในด้านของแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในอนาคต ผู้เกี่ยวข้องหลายคนมองว่า อาหารญี่ปุ่นในไทยจะขยายตัวต่อเนื่องจากการบริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งรับประทานในมื้อพิเศษและชีวิตประจำวัน รวมถึงคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะ จึงติดใจและกลับมาหารับประทานซ้ำที่ไทยอีก ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกอาหารญี่ปุ่นมาไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 7.7% จากช่วงเดียวกันของปี 63 เป็นมูลค่า 36,700 ล้านเยน

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน